Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Proiect de hotarare din 28.01.2018
privind prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul situat în Timișoara str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfășurării activității Grădiniței cu program prelungit nr.19 și a Creșei nr. 6, arondată Grădiniței cu program prelungit nr. 33


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr.SC 2018-1874/29.01.2018 a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr .SC 2018-1874/29.01.2018 al Serviciului Școli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Direcției Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC 2018-1874/29.01.2018;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC 2018-1874/29.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Contractul de închiriere nr.SC2015-2781/04.02.2015, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 31/13.02.2015; și Hotărârile Consiliului Local nr. 22/02.02.2016 și nr. 46/21.02.2017;
Având în vedere adresa cu nr. SC2017-31428/14.12.2017 a Grădiniței cu program prelungit nr. 33;
Avân în vedere adresa adresa cu nr. SC 2017.-31857/18.12.2017, proprietarul imobilului Krivinyi Georg , prin mandatar av. Alexandra Emanuela Răzvan Mihalcea;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finațele publice locale modificată ;
Având în vedere prevederile art.20, alin. 1 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2, lit.d), și alin 6, lit. a pct. 1din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea prin act adițional a Contractului de închiriere nr. SC2015 -2781/04.02.2015 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr.31/13.02.2015 pentru imobilul situat în Timișoara str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str.Ocsko Terezia fostă str. Narciselor înscris în CF nr.405657 Timișoara, CF vechi nr. 133760, cu nr. top. 125, pentru desfășurarea activității Grădiniței cu program prelungit nr. 19 și Creșa nr.6, arondată Grădiniței cu Program Prelungit nr.33, proprietatea dl. Krivinyi Georg, pe o perioadă de 12 (doisprezece) luni, începând cu data de 04.02.2018 până la data de 03.02.2019, cu o chirie lunară negociată de 4.100 euro/lună.

Art. 2: Sumele pentru plata chiriei se vor asigura din cap 65.03.01 "Învățământ"titlul II "Bunuri și servicii" și se vor achita în lei la cursul de referinta al BNR de la data plății.

Art. 3: Se aprobă actul adițional conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică - Biroul Finanțare Școli, Serviciul Școli -Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Grădinița cu program prelungit nr. 33.

Art. Prezenta hotărâre se comunică:

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitară;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Serviciului Școli-Spitale;
- Serviciului Juridic;
-Biroului Finanțare Școli
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului ;
-Grădiniței cu program prelungit nr. 33
- Av.Alexandra Emanuela Răzvan Mihalcea;
- Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara