Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Proiect de hotarare din 07.12.2018
privind retragerea dreptului de folosință gratuită, instituit prin HCL nr. 227/2002 către Direcția pentru Tineret și Sport Timiș, pentru terenuri situate în Timișoara - Bd. Eroilor


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de Motive nr. SC2018 - 29214 / 06.12.2018 a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 29353 /07.12.2018 al Biroului Sport- Cultură;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și problemele minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile HCL nr. 227/ 2002 privind atribuirea în folosință gratuită a unor terenuri situate în Timișoara - Bd. Eroilor, către Direcția pentru Tineret și Sport Timiș;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1817/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Sport - Direcția pentru Sport a Județului Timiș în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având in vedere punctul III din Anexa Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
Luând în considerare Protocolul de predare - preluare a Sălii Polivalente "OLIMPIA" Timișoara cu nr. SC 2007 - 3190/08.02.2007, încheiat între Agenția Națională pentru Sport - Direcția pentru Sport a Județului Timiș și Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Conform prevederilor art. 869, 874 din Noul Cod Civil;
În conformitate cu prevederile articolului nr.36 alin (2)- lit c si d, alin. (6)-lit a, pct.6 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile articolului nr.124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și modificată,


HOTARASTE

Art.1: Se retragere dreptul de folosință gratuită, instituit prin HCL nr.27/2002 către Direcția pentru Tineret și Sport Timiș, pentru terenurile proprietatea Municipiului Timișoara, situate în Timișoara - Bd. Eroilor, după cum urmează:
a.) În CF nr. 409329 (CF vechi 136168) nr. top 9146/2/2/1/1/2, în suprafață de 477 mp;
b.) în CF nr. 409331 (CF vechi 136168) nr. top 9146/2/2/2/2/2 în suprafața de 273 mp;
c.) în CF nr. 445430 (CF vechi 136166) nr. top 9146/2/2/1/2/2, în suprafața de 12 mp;
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Sport-Cultură și Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse - I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Art. 3. Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș; - Primarului Municipiului Timișoara; - Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Biroului Sport-Cultură;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I Est;
- Direcției Comunicare -Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calități;
- Mass - mediei locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara