Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 13.11.2019
privind modificarea si completarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in Municipiul Timisoara, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificata si completata


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 28521/08.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
        Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 28521din data de 08.11.2019 al Directiei Generale D.P.P.R.U. ;
           Avand in vedere Avizul Serviciul Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-28521/08.11.2019;
        Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
       Avand in  vedere adresa nr. 6209/23.10.2019 a SC Drumuri Municipale Timisoara SA;
       Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timioara nr. 63/26.02.2013 privind aprobarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in Municipiul Timisoara i aprobarea tarifelor de parcare, modificata si completata;
       Avand in vedere: HCLMT nr.203/04.04.2013, HCLMT nr.418/30.07.2013, HCLMT nr.613/10.12.2013, HCLMT nr.49/25.02.2014, HCLMT nr.591/09.12.2014, HCLMT nr.187/10.05.2016 si HCLMT nr.708/20.12.2018, privind modificarea si completarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in Municipiul Timisoara;
       Avand in vedere Ordonanta Guvernului  nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
       Avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
       In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. c si d, si alin. 7 lit. m din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
       In temeiul art.139 alin.1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1. Se aproba modificarea anexelor 4 si nr.5 la Regulamentul de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in Municipiul Timisoara, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 63/26.02.2013, in sensul eliminarii din zona tarifara I (rosie) si trecerea in cadrul zonei tarifare 0 (verde) a urmatoarelor locatii:
1. B-dul I.C. Bratianu
2. Str. Carol Telbisz.
         Art. 2.  Se modifica si completeaza Anexele nr.3, nr.4 si nr.5 din Regulamentul de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in Municipiul Timisoara, si se inlocuiesc cu Anexele la prezenta hotarare, dupa cum urmeaza:
        a). retragerea din sistemul TimPark a strazilor devenite pietonale din zona centrala a Municipiului Timisoara:
1. Str. Vasile Alecsandri
2. Str. Lucian Blaga
3. Str. Janos Bolyai
4. Str. Dimitrie Cantemir
5. Str. G-ral Traian Doda
6. Str. Francesco Grisellini
7. P-ta Libertatii
8. P-ta Unirii
9. Str. Serg.Constantin Musat
10. Str. Negru Radu
11. Str. Palanca
12. Str. Dr. Nicolae Paulescu
13. Str. G-ral David Praporgescu
14. Str. Eugeniu de Savoya
15. Str. Enrico Carusso
16. Str. Gh. Lazar (p-ta Unirii - Str. Ghe.Dima)
17. Str.E.Ungureanu
18. Str. Gen. Eremia Grigorescu.  
       b). completarea listei strazilor pe care se aplica sistemul TimPark cu locatiile:
1. B-dul Dr. Iosif Bulbuca - zona tarifara III (albastra),
2. B-dul V.Parvan nr.5 si nr.5A - zona tarifara II (galbena),
3. B-dul C.Coposu nr.1,
4. Str.Pestalozzi
5. B-dul Eroilor de la Tisa - zona tarifara II (galbena).
          Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:
        - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
        - Primarului Municipiului Timisoara;
        - Serviciului Juridic;
        - Directiei Economice;
        - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I Est;
        - Directiei Cladiri, Terenuri i Dotari Diverse - II Vest;
        - Directiei Generale D.P.P.R.U;
        - Directiei de Mediu;
        - Directiei Comunicare;
        - Directiei Urbanism;
        - Directiei Dezvoltare;
       - Directiei Politia Locala;
       - Corpului de Control i Antifrauda al Primarului;
       - Biroului Managementul Calitatii;
       - S.C. Drumuri Municipale S.A;
       - Mass - media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara