Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 13.11.2019
privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 204/04.04.2013, modificata si completata


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-28523/08.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
        Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-28523 din data de 08.11.2019 al Directiei Generale D.P.P.R.U. ;
           Avand in vedere Avizul Serviciul Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-28523/08.11.2019;
       Avand in vedere avizele Comisiei pentru  studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
       Avand in  vedere adresa nr. 6320/29.10.2019 a SC Drumuri Municipale Timisoara SA;
       Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directa printr-un contract de concesiune a unor bunuri catre S.C. Administrarea Domeniului Public S.A., modificata si completata;
          Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 204/04.04.2013 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directa printr-un contract de concesiune a unor bunuri catre S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. si a Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005;
        Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 212/20.05.2014 pentru  completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 204/04.04.2013 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directa printr-un contract de concesiune a unor bunuri catre S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.  si a Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005;
        Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara 411/16.10.2015 privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005, incheiat in baza Hotararii Consiliului Local nr.  156/21.12.2004 -  privind atribuirea directa printr-un contract de concesiune a unor bunuri catre S.C. Administrarea Domeniului Public S.A;.
       Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 244 din data de 27.06.2017 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.204/04.04.2013 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.156/21.12.2004  privind atribuirea directa printr-un contract de concesiune a unor bunuri catre S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.  si a Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005, completata
prin Hotararea Consiliului Local nr. 212/20.05.2014;  
        Avand in vedere Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local si Hotararea Guvernului Romaniei nr. 955/15.07.2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
       In conformitate cu prevederile art. 303 si urmatoarele din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
       In conformitate cu prevederile art. alin. 129 alin. 2 lit. c si d, si alin. 7 lit. m din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
       In temeiul art.139 alin.1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art 1: Se aproba eliminarea din Anexa 1 prevazuta la art. 3 din HCLMT nr. 244/27.06.2017 a urmatoarelor amplasamente: str.E.Ungureanu si str. Gen. Eremia Grigorescu.

Art. 2: Se aproba completarea Anexei 1 prevazuta la art.3 din HCLMT nr. 244/27.06.2017 in ceea ce priveste bunurile date in concesiune, cu urmatorul amplasament: B-dul vasile Parvan nr.5 si nr.5A (Parcare Baza Sportiva Electrica).

Art. 3: Urmare a prevederilor art. 1 si art. 2, bunurile date in concesiune catre SC Drumuri Municipale Timisoara SA sunt cele prevazute in Anexa la prezenta hotarare.

Art.4:  Urmare a prevederilor art. 1 si art. 2 se modifica si completeaza in mod corespunzator Contractul de concesiune nr. 94/18.01.2005.

Art. 5: Celelalte prevederi ale HCLMT nr. 156/21.12.2004 si ale HCLMT nr. 204/04.04.2013 raman nemodificate.

Art. 6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse si Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 7: Prezenta hotarare se comunica:
       - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
       - Primarului Municipiului Timisoara;
       - Serviciului Juridic;
       - Directiei Economice;
       - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I Est;
       - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - II Vest;
       - Directiei Generale D.P.P.R.U;
       - Directiei de Mediu;
       - Directiei Comunicare;
       - Directiei Urbanism;
       - Directiei Dezvoltare;
       - Directiei Politia Locala;
       - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
       - Biroului Managementul Calitatii;
       - S.C. Drumuri Municipale S.A;
       - Mass - media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara