Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Proiect de hotarare din 10.10.2018
privind aprobarea schimbului de teren intre Municipiul Timisoara si Universitatea Politehnica Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr SC2018-23685/11.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr SC2018-23685/11.10.2018 intocmit de Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse 1 Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul favorabil al Serviciului Juridic din data de 12.10.2018- Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018 -23685/11.1.,2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere cererea inregistrata cu nr.UR2017-008293/24.05.2017 prin care Universitatea Politehnica Timisoara a solicitat un schimb de terenuri intre terenul proprietatea acesteia situat in Timisoara Bv Republicii nr. 9,inscris in CF444583 in suprafata de 595 mp si terenul proprietatea Primariei Municipiului Timisoara situat in Timisoara Bv.Vasile Pirvan ,inscris in CF 446862 in suprafata de 163 mp plus terenul inscris in CF 446868 Timisoara in suprafata de 334mp
Avand in vedere Procesul Verbal al Comisiei de negociere cu Tertii cu numarul 5 din data de 25.10.2017;
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2),lit C din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1:Se insușesc rapoartele de evaluare întocmite de SC Black Light SRL asociat cu SC Consultim SA pentru imobilele situate în Timișoara, Bv.Republicii nr 9 si Bv.Vasile Pirvan.

Art2.:Se proba efectuarea schimbului de terenuri intre Universitatea Politehnica Timisoara proprietara terenului situate in Timisoara ,Bv.Republicii nr 9,inscris in CF 444583 cu suprafata de 595mp si terenul proprietatea privata a Municipiului Timisoara situat in Timisoara Bv.Vasile Pirvan ,inscris in CF 446862 in suprafata de 163 mp plus terenul inscris in CF 446868 in suprafata de 334mp asa cum a fost negociat in Comisia de Negociere cu Tertii din data de 25.10.2017 -proces verbal nr.5

Art.3 : Se mandateaza domnul consilier juridic Silaghi Cosmin să semneze contractul de schimb pentru Municipiul Timișoara

Art.4:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse 1Est:

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse 1Est;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
-Universitatii Politehnica Timisoara:
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara