Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 05.11.2019
privind darea in administrare a imobilului din Timisoara, str. I. Plavosin, nr.21, catre DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr.  SC2019-  27913 /04.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
        Avand in vedere Raportul de specialitate  SC2019-  27913 /04.11.2019 al Compartimentului Spatii cu Alta Destinatie II Vest.
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de ……………….;
       Avand in vedere Adresa nr CT2019-006891/28.10.2019, a DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA  
       Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al sedintei din data de  29.10.2019 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de Locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr.549/24.10.2018.
      Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
       Avand in vedere art. 298 si 362 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ privind darea in administrare a bunurilor proprietate privata si/sau publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale
       In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin (2)  c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
       In temeiul art.196 (1), lit.a), art.139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba darea in administrare catre Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, pe o perioada de 10 ani, a spatiului din Timisoara, str. Plavosin, nr.21, inscris in CF nr. 404370-C1. valoare inventar 993.422,23 lei.

Art.2. Se aproba modelul cadru de contract de administrare conform anexei care face integranta din  prezenta hotarare.

Art.3. Se aproba incheierea contractului de administrare.

Art.4.  Cu data prezentei hotarari se abroga HCL nr. 400 din 31.10.2017.

Art.5. : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  

Art. 6.  Prezenta hotarare se comunica:
              - Institutia Prefectului - Judetul Timis;
              - Primarului Municipiului Timisoara;
              - Directiei Urbanism;
              - Directiei Tehnice;
              - Directiei Economice;
              - Directiei de Mediu;
              - Directiei Dezvoltare;
              - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
              - Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
              - Directiei Comunicare;
              - Biroului Audit;
              - Biroului Managementul Calitatii;
              - Compartimentului Control;
              - Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara