Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Proiect de hotarare din 14.12.2017
privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie "Extindere in regim P+2E Scoala Gimnaziala nr.16" din Timisoara , str. Bucuresti nr. 11


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. ................................. privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. .................................. al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic nr. __________________;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului nr. 13 din data 23.01.2015 privind aprobarea "Expertiza tehnica + Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Extindere scoala S.(teh.)+P.+2E. la Scoala Gimnaziala nr. 16" in Municipiul Timisoara, str.Bucuresti, nr. 11.
Avand in vedere Legea 1/2011 a Educatiei Nationale;
Avand in vedere OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, actualizata, si normele de aplicare ale acesteia.
Avand in vedere OMDRAPFE numarul 3469/28.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate prin Programul National de Dezvoltare Locala;
Avand in vedere Programul National de Dezvoltare Locala desfasurat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.
Avand in vedere Adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene inregistrata la Primaria Timisoara cu nr.CDD2017-426/04.12.2017.
In baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
In conformitate cu dispozitiile art. 36 alin. (2) lit. b) si e) alin. (4) lit. a) si e) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba actualizarea valorii devizului general pentru proiectul "Extindere in regim P+2E Scoala Gimnaziala nr. 16" din Timisoara , str. Bucuresti nr. 11 astfel:
Valoare totala proiect ( inclusiv TVA) = 3.857.954,61 lei
Valoare buget local ( inclusiv TVA)= 238.211,42 lei
Valoare buget de stat ( inclusiv TVA) = 3.619.743,19 lei


Art. 2: Se aproba cofinantarea de la Bugetul Local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanteaza prin PNDL 2017-2020 pentru realizarea obiectivului "Extindere in regim P+2E Scoala Gimnaziala nr. 16" din Timisoara , str. Bucuresti nr. 11, contributia proprie ce revine Municipiului Timisoara, prin Consiliul Local fiind in suma de 238.211,42 lei


Art. 3: Consiliul Local al Municipiului Timisoara se obliga sa asigure resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile acordarii finantarii nerambursabile din Bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala, pe durata derularii proiectului "Extindere in regim P+2E Scoala Gimnaziala nr. 16" din Timisoara , str. Bucuresti nr. 11. Sumele necesare cofinantarii vor fi cuprinse in bugetul municipiului aferent perioadei 2018-2019.


Art.4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.Art.5: Prezenta se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara