Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 11.11.2019
privind atribuirea in folosinta gratuita, pe o perioada de 49 ani, a terenului in suprafata de 5082 mp, inscris in CF. nr.449194Timisoara, nr.cadastral/ top. 449194 catre Mitropolia Banatului Arhiepiscopia Timisoarei in scopul construirii unui asezamint Social cu Paraclis Ortodox


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 29527/19.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-29527/19.11.2019 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de ………………- Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2019-29527/19.11.2019.
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu numarul SC 2019-019728/05.08.2019  prin care Mitropolia Banatului Arhiepiscopia  Timisoarei solicita atribuirea unui teren in suprafata de 5082mp.in vederea construirii unui asezamint Social cu Paraclis Ortodox.
Avand in vedere   dispozitiile art. 8 si art. 9 ale Legii nr. 489/2006 - republicata, privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor
In conformitate cu prevederile art.874 si 875 din Codul Civil.
In conformitate cu prevederile art.297 alin.(1) lit.d si art.349, 350, 351, 352, 353 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.c) si alin. (6), lit.b) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019  privind Codul administrativ;
In temeiul art.196, alin 1, lit (a) si art. 139, alin.(1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.


HOTARASTE

Art.1:Se  aproba atribuirea in folosinta gratuita,pe o perioada de 49 ani,  a terenului in suprafata de 5082 mp, cu valoarea de inventar de 2.612.148 lei ,inscris  in evidenta mijloacelor fixe cu numarul 6773 avand  CF. nr.449194 Timisoara, nr. top/cadastral 449194.,  catre Mitropolia Banatului Arhiepiscopia  Timisoarei in scopul construirii unui asezamint Social cu Paraclis Ortodox

Art.2:Predarea-primirea terenului se va face in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei iar termenul de incepere a lucrarilor este de 2 ani de la data predarii

Art.3: Obligatiile beneficiarului sunt de a folosi bunul dat in administrare conform destinatiei sale, de a suporta costurile de intretinere a acestuia, sa prezinte, anual, autoritatilor , rapoarte privind activitatea de utilitate publica;

Art.4: Folosinta dobandita  nu poate fi transmisa, nici oneros si nici cu titlu gratuit, unei alte persoane fizice sau juridice .

Art.5: Se aproba contractul de comodat privind darea in folosinta gratuita pentru o durata de 49 ani a terenului in suprafata de5082 mp, inscris in CF. nr.449194Timisoara, nr.top/cadastral. 449194 catre Mitropolia Banatului Arhiepiscopia  Timisoarei in scopul construirii unui asezamint Social cu Paraclis Ortodox

Art.6: Raspunderea si sanctiuniile beneficiarului se aplica conform art.352 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art.7: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Municipiului Timisoara, pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
      - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
      -Primarului Municipiului Timisoara;
      - Serviciului Juridic;
      - Directiei Urbanism;
      - Directiei Dezvoltare;
      - Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
      - Directiei Economice;
      - Directiei de Mediu;
      - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I ESt;
      - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
      - Serviciului Scoli - Spitale;
      - Biroului Sport - Cultura;
      - Directiei Comunicare - Relationare;
      - Biroului Audit;
      - Biroului Managementul Calitatii;
      - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
      - Mitropoliei Banatului Arhiepiscopia  Timisoarei
      - Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara