Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 21.11.2018
privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 370/1998 încheiat cu Asociația Pescarilor Sportivi Timișoara având ca obiect spațiul cu altă destinație situat în imobilul din Timișoara, str. Bela Bartok (fostă Tușnad , fostă Maxim Gorki) , nr.17


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 27463/20.11.2018 a Primarului Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu ;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 27463/20.11.2018 al Compartimentului Spații cu Altă Destinație I Est ;
Având în vedere Avizul Serviciului juridic nr. SC 2018-27463/20.11.12018 la Raportul de specialitate al Compartimentul Spații cu Altă Destinație I Est ;
Având în vedere cererea cu numărul CT2018-005297/23.10.2018, prin care Asociația Pescarilor Sportivi Timișoara solicită prelungirea contractului de închiriere nr.370/1998 pentru spațiul situat în imobilul din Timișoara , Timișoara, str. Bela Bartok (fostă Tușnad , fostă Maxim Gorki) nr.17 , utilizat pentru sediu și pentru desfășurarea activităților specifice ;
Având în vedere extrasul procesului verbal al ședintei din 15.11.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, prin care comisia a avizat favorabil solicitarea Asociației Pescarilor Sportivi Timișoara și a hotărât prelungirea contractului de închiriere nr.370/1998 al spațiului cu altă destinație situat în imobilul din Timișoara, str. Bela Bartok (fostă Tușnad ,fostă Maxim Gorki) , nr.17, pe o perioadă de 3 ani ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.36,aln 2 ,litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea prin act adițional , pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 370/1998, încheiat cu Asociația Pescarilor Sportivi Timișoara pentru spațiul cu altă destinație situat în imobilul din Timișoara, str. Bela Bartok (fostă Tușnad , fostă Maxim Gorki) , nr.17 , în suprafața de 56,78 m.p , înscris în cartea funciară nr.401483-C1, unitate locativă nr.4 -SAD2/3 , număr top 9654, în proprietatea Statului Român ;
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitară;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Serviciului Școli Spitale ;
- Biroului Sport Cultură ;
-Direcției Comunicare -Relaționare ;
-Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calității ;
- Compartimentului Control și Antifraudă;
- Direcției de Asistență Socială ;
- Asociației Pescarilor Sportivi Timișoara ;
- Mass-mediei locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara