Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Proiect de hotarare din 13.12.2017
Privind aprobarea de catre Consiliul Local a preturilor resurselor negociate de catre Comisia de negociere, in completarea celor negociate la incheierea contractului nr.SC2017-14663/15.06.2017, incheiat cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. pentru activitatea de "Reparatii si intretinere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timisoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuari, demolare imobile si alte constructii, ridicat rulote si obiecte mari abandonate, manipulare, transport si depozitare", asa cum au fost negociate de catre Comisia de negociere, prin Procesul-Verbal din data de 23.11.2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2017/31245/13.12.2017 al Serviciului Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Nota de fundamentare nr. SC2017/31245/13.12.2017 al Serviciului Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2017/31245/13.12.2017.;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2, lit.d din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba de catre Consiliul Local preturile resurselor negociate de catre Comisia de negociere, in completarea celor negociate la incheierea contractului nr.SC2017-14663/15.06.2017, incheiat cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. pentru activitatea de "Reparatii si intretinere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timisoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuari, demolare imobile si alte constructii, ridicat rulote si obiecte mari abandonate, manipulare, transport si depozitare", asa cum au fost negociate de catre Comisia de negociere, prin Procesul-Verbal din data de 23.11.2017, Anexa 1 la prezenta

Art.2: Se aproba incheierea unui act aditional la Contractul nr.SC2017-14663/15.06.2017 - "Reparatii si intretinere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timisoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuari, demolare imobile si alte constructii, ridicat rulote si obiecte mari abandonate, manipulare, transport si depozitare", incheiat cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. cu preturile negociate conform Anexa 2 la prezenta;

Art.3 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli-Spitale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara

Art. 4 Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Serviciului Relationare Directa cu Cetatenii
- Biroului Audit;
- Serviciului Scoli-Spitale
- Biroului Managementul Calitattii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara