Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Proiect de hotarare din 17.09.2018
privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, constituită prin HCLMT nr.12/26.06.2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere expunerea de motive nr. SC2018-21257/12.09.2018 a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-21257/12.09.2018 de către Compartimentul Spații cu altă Destinație I Est ;
Având în vedere Avizul Serviciului juridic nr. SC2018-21257/ 13.09.2018 la Raportul de specialitate al Compartimentul Spații cu altă Destinație I Est ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 292 din 22.05.2018, privind modificarea și aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții si a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, prin care Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse s-a reorganizat în două structuri distincte : Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est , având în coordonare Compartimentul Spații cu Altă Destinație I Est și Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II Vest , având în coordonare Compartimentul Spații cu Altă Destinație II Vest ;
Având în vedere atribuțiile comune a celor două structuri funcționale, privind valorificarea spațiilor cu altă destinație din evidența Compartimentelor Spații cu altă Destinație I EST și II VEST prin închiriere , atribuire directă și solicitările de prelungire a contractelor de închiriere în derulare este necesară modificarea componenței comisiei de de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale,Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2, litera a) și c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și modificată ; Având în vedere Referatul nr. - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.36.(2) lit.a) și c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea componenței comisiei de de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara constituită prin HCLMT nr.12/26.06.2012 , astfel :
PREȘEDINTE : FARKAS IMRE - Viceprimar, supleant ROBERT KRISTOF - administrator public
MEMBRII :
GRIGORE GRIGOROIU - Consilier Local
CIPRIAN ȘTEFAN MIHOK - Consilier Local
GABRIELA POPOVICI - Consilier Local;
TÂRZIU ADELINA - LARISSA - Consilier Local;
FLORIN RĂVĂȘILĂ - Director Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I
Est , membru supleant CĂLIN PÂRVA -consilier Biroul Clădiri Terenuri I EST
MIHAI BONCEA - Director Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest - membru supleant SIMONA BALAN - Șef Birou Locuințe;
LAURA MATEI - Consilier Biroul Clădiri Terenuri I EST ; membru supleant GHEORGHE BUZĂRNESCU - consilier Birou Clădiri Terenuri I Est;
IONICEANU VIORICA -Consilier Compartiment Spații cu Altă Destinație I Est, membru supleant MARINELA BANDI - Consilier Compartimentul Spații cu Altă Destinație I Est,
DANIELA BEATRICE BOGYIS - Consilier Compartimentul Spații cu Altă Destinație II Vest , membru supleant ELIZA COSTA Consilier Birou Locuinte ;
SORIN EMILIAN CIURARIU - Arhitect Șef; membru supleant : GABRIELA BORCSI - Șef Serviciu Certificate și Autorizări;
ANCA LAUDATU - Șef Serviciu Școli Spitale; membru supleant IOANA CIUCUR -Consilier Serviciul Școli Spitale ;
DANIELA ȘTEFAN - Cosilier juridic Serviciul Juridic ; membru supleant ALIN STOICA - Consilier Juridic Serviciul Juridic ;

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri , se încredințează Compartimentului Spații cu Altă Destinație I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara ;

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitară;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Școli Spitale ;
- Biroului Sport Cultură ;
-Direcției Comunicare -Relaționare ;
-Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calității ;
- Compartimentului Control și Antifraudă;
- Direcției de Asistență Socială ;
- Membrilor Comisiei de analiză SAD
- Mass-mediei locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara