Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Proiect de hotarare din 06.12.2018
privind aprobarea închirierii etajului I al imobilului situat în Timișoara Str. Alexandru Odobescu nr. 1, în care funcționează Clinica de Obstetrică - Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-29313/06.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-29313/06.12.2018 al Serviciului Școli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Direcției Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-29313/06.12.201;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-29313/06.12.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe și Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere HCLMT nr. 149/10.05.2016 privind închirierea etajului I al imobilului situat în Timișoara Str. Alexandru Odobescu nr. 1, în care funcționează Clinica de Obstetrică - Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.
Având în vedere adresa Spitalului Clinic Municipal de Urgență cu nr.cu numărul E-3414/21.11.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr.SC2018-27748 din 22.11.2018 , și adresele proprietarilor imobilului cu nr. I-22007/07.11.2018, I-22466/13.11.2018, I-22988/20.11.2018;
Având în vedere Procesul verbal nr. 8/06.12.2018 al Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art. 199, alin.1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (6) lit a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă închirierea etajului I al imobilului situat în Timișoara, Str. Alexandru Odobescu nr. 1, cu suprafața construită de 320 mp, în care funcționează Clinica de Obstetrică - Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoarala la prețul de 3,6 euro/mp/lună, pe o perioadă de 2 ani, începând cu data de 01.01.2019.
Art. 2: Chiria se asigură din. cap. 66.02 Sănătate alin. 51.01.46- transferuri de la bugetele locale către instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sănătății și va fi achitată în lei la cursul BNR de la data adoptări prezentei hotărâri, prin Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.
Art. 3: Contractele de închiriere, se vor încheia între Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara în calitate de locatar și proprietarii (locatori) - d-na Țîrnea Eugenia Ghizela și dl Cristureanu Gheorghe Titu, pentru cota parte din etajului I al imobilului, deținută în proprietate de fiecare.
Cheltuielile ce se necesită pentru funcționarea în bune condiții a spațiului închiriat cad în sarcina exclusivă a Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.
Art. 4: Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara în calitate de ordonator principal de credite, Directorul Direcției Economice , Serviciul Juridic și Serviciul Școli -Spitale să avizeze contractul de închiriere,prevăzute la atr.3
Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Școli Spitale, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului
Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Edilitare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara;
- D-nei. Țîrnea Eugenia Ghizela;
- Dl. Cristureanu Gheorghe Titu;
- Mass - media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara