Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Proiect de hotarare din 16.10.2019
privind aprobarea participarii in calitate de partener, a Municipiului Timisoara la proiectul intitulat "European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities"/"Orase europene care promoveaza dialogul intercultural si lupta impotriva discriminarii migrantilor si minoritatilor", proiect aprobat de catre Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura (EACEA) din Bruxelles, nr. 612749-CITIZ-1-2019-1-LV-CITIZ-NT


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-29155/14.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-29155/14.11.2019 al Directiei Comunicare -Relationare din carul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa nr. SC2019-29155/20.11.2019 a Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.11.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019- SC2019-29155/14.11.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul "Cooperare teritoriala europeana", in perioada 2014-2020, precum si normele de punere in aplicare;
In conformitate cu dispozitiile art. 129, alin. (2), lit. b),e), alin. (7) lit. a), d), e) si alin (9), lit. c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba participarea Municipiului Timisoara, in calitate de partener, in cadrul proiectului intitulat "European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities"/"Orase europene care promoveaza dialogul intercultural si lupta impotriva discriminarii migrantilor si minoritatilor", proiect aprobat de catre Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura (EACEA) din Bruxelles, nr. 612749-CITIZ-1-2019-1-LV-CITIZ-NT

Art. 2: Se aproba incheierea Memorandumului de colaborare (Memorandum of cooperation) dintre Municipiul Timisoara, document prezentat in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara, dl. Nicolae Robu, sa semneze in numele Municipiului Timisoara, Memorandumul de colaborare (Memorandum of cooperation), precum si orice alte documente necesare participarii in calitate de partener, in cadrul proiectului intitulat "European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities"/"Orase europene care promoveaza dialogul intercultural si lupta impotriva discriminarii migrantilor si minoritatilor".

Art. 4: Memorandumul va fi semnat in limba engleza. In cazul eventualelor discrepante in interpretarea dispozitiilor prezentului memorandum, textul englez prevaleaza datorita faptului ca limba engleza este limba de lucru a parteneriatului de implementare a proiectului "European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities"/"Orase europene care promoveaza dialogul intercultural si lupta impotriva discriminarii migrantilor si minoritatilor".

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Comunicare-Relationare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.6: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetului Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Dezvoltare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara