Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Proiect de hotarare din 16.07.2007
Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.116/28.03.2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Serviciului pentru Protecție Socială Persoanelor Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara, înregistrat sub numărul 1909/02.07.2007 ;
Având în vedere H.C.L.M.T. nr.116/28.03.2006 privind contribuția persoanelor vârstnice beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu și de servicii de teleasistență la domiciliu sau oferirea cu gratuitate a acestor servicii;
Având în vedere H.C.L.M.T.nr. 231/30.05.2006 privind completarea H.C.L.M.T. 116/28.03.2006;
Având în vedere Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată;
Având în vedere Legea nr.47/2003 privind sistemul național de asistență socială ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit."d" și alin.6, lit."a", pct.2 din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art.45 din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1. Se modifică Anexa nr.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.116/2006, astfel:
"Procedura de calcul a contribuției vârstnicilor beneficiari ai serviciilor de teleasistență la domiciliu
Persoanele vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu vor beneficia de serviciul de teleasistență la domiciliu cu gratuitate.
Toate celelalte persoane vârstnice care solicită serviciul de teleasistență la domiciliu(care nu sunt beneficiare ale serviciului de îngrijire la domiciliu) vor plăti o contribuție lunară de 5 lei".

Art.2. La data aprobării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.231/2006 privind completarea H.C.L.M.T. 116/28.03.2006.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara .
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
Instituției Prefectului Județului Timiș;
Primarului Municipiului Timișoara;
Direcției Economice;
Direcției Edilitare;
Direcției Patrimoniu;
Direcției de Urbanism;
Serviciului Audit Public Intern;
Serviciului Juridic;
Biroului Relații Publice;
Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara;
Mass-mediei locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara