Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Proiect de hotarare din 09.10.2019
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenurilor care fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Buga Viorel, Buga Laura, Bărdeanu Florica, Mâșcă Lucian Marius, Mâșcă Irina, Leușcă Ioana, Butnaru Flavius-Lucian, Tomoroga Melania-Alexandra, Lipovan Mariana-Georgeta, Agro-Tellage srl, Costea Vasile, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan, Magdaș Vasile, Magdaș Letiția, Bihoi Adrian-Ilie și Bihoi Ioana-Simona


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.CT2019-006357 din 08.10.2019  - a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
        Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT2019-006357 din 08.10.2019;
        Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr.CT2019-006357 din 09.10.2019;
        Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
        Având în vedere, declarația autentificată sub nr.1360 din 13.09.2019, dată la Biroul Notar Public Lăpădat Maria și declarația autentificată sub nr.1109 din 05.08.2019, dată la Biroul Notar Public Lăpădat Maria, prin care proprietarii tabulari ai imobilelor mai sus menționate, renunță la dreptul de proprietate asupra acestora. Totodată aceștia declară că imobilele nu sunt grevate de sarcini  sau servituți;
       În conformitate cu art. 562 alin.(2), art.889 alin.(1), alin.(2)  și art.553 alin.(2) Cod Civil;
        În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2), lit. c),  art.296 alin.(2) și Anexa 4 pct.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;        
        În conformitate cu prevederile art.196, alin.(1) lit. a) și art.139, alin(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1:  Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilelor teren înscrise în C.F. nr. 448833  Timișoara, în suprafață de 6963 mp, C.F. nr.448355 Timișoara, în suprafață de 18944 mp,  C.F. nr.448434 Timișoara, în suprafață de 19908 mp și C.F. nr.448481 Timișoara, în suprafață de 7908 mp, care fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Buga Viorel, Buga Laura, Bărdeanu Florica, Mâșcă Lucian Marius, Mâșcă Irina, Leușcă Ioana, Butnaru Flavius-Lucian, Tomoroga Melania-Alexandra, Lipovan Mariana-Georgeta, Agro-Tellage srl, Costea Vasile, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan, Magdaș Vasile, Magdaș Letiția, Bihoi Adrian-Ilie și Bihoi Ioana-Simona;

Art.2:    Se aprobă trecerea imobilelor menționate la Art.1, din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara, Teren intravilan pentru drum;

Art.3 :   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 4 :  Prezenta hotărâre se comunică:
            - Instituția Prefectului - Județul Timiș;
            - Primarului Municipiului Timișoara;
            - Serviciului Juridic;
            - Direcției Urbanism;
            - Direcției Dezvoltare;
            - Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
            - Direcției Economice;
            - Direcției de Mediu;
            - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
            - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
            - Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
            - Direcției Comunicare-Relaționare;
            - Biroului Audit;
            - Biroului Managementul Calității;
            - Corpul de Control și Antifraudă al Primarului;
            - domnului Buga Viorel, și doamnei Buga Laura domiciliați în Timișoara str. Rigoleto nr.6, județul Timiș, doamnei Bărdeanu Florica domiciliată în Timișoara str. Miloș Cirneanski nr.6, județul Timiș, doamnei mandatar Avram Cristina-Diana domiciliată în Timișoara str. Lazăr Gheorghe nr.32, bl. 85, sc. D, ap.33, județul Timiș,  domnuluimandatar Leușcă Mihai domiciliat în Timișoara Calea Aradului bl.7, sc.A, ap.4, județul Timiș, domnuluiButnaru Flavius-Lucian domiciliat în Timișoara Calea Aradului nr.18, bl.8, sc.A, ap.1, județul Timiș, doamnei Tomoroga Melania-Alexandra domiciliată în Timișoara str. Călin Nemeș  bl. 9, sc. D, ap.4, județul Timiș, doamnei mandatar Horak Carmen domiciliată în Timișoara str. Martir Anton Florian  bl.C13, ap.3, județul Timiș, domnului Florea Marian domiciliat în Timișoara str. Tapia nr.12, ap.1, județul Timiș, domnului Magdaș Vasile domiciliat în Timișoara Aleea Inului nr.1, sc.B, ap.18, județul Timiș, doamnei Magdaș Letiția domiciliată în Timișoara str. Cloșca  87/A, județul Timiș,domnului Bihoi Adrian-Ilie și doamnei Bihoi Ioana-Simona domiciliați în Timișoara str. Vuk St. Karadzic nr.35/A, județul Timiș;
             - O.C.P.I. Timiș
             - Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara