Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Proiect de hotarare din 18.10.2019
privind cumpararea terenului, situat in Timisoara, Aleea Gornistilor nr. 6, inscris in CF nr. 422748 Timisoara, in vederea asigurarii accesului autospecialelor de interventie in caz de incendiu si a utilajelor pentru executarea unor lucrari de constructii la Scoala Gimnaziala nr. 27


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

     
Avand in vedere  Expunerea de motive nr. SC2019-25419/17.10.2019  privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-25419/17.10.2019 al Serviciului Scoli ,Spitale  si Baze Sportive din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-25419/17.10.2019;
Avand in vedere Avizul  Directiei Economice  - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-25419/17.10.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,  Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Procesul verbal de control  nr. 72211/TM/27.03.2017 al  Inspectoratului Pentru Situatii de Urgenta "Banat" al judetului Timis ;
Avand in vedere Adresa cu  nr.2289/26.06.2017, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr.SC2017-015775/27.06.2017,   a conducerii Scolii Gimnaziale nr. 27 privind achizitionarea terenului in suprafata  de 427 mp, inscris in  CF nr. 422748 Timisoara , CF vechi nr. 147421, nr. top 26737/2, situat in  Aleea Gornistilor nr 6;
Avand in vedere adresa  cu nr. SC2017- 14216/12.06.2017 a  d-nei Dragan  Doina  privind   intentia de vanzare a terenului in suprafata  de 427,00 mp, inscris in  CF nr. 422748 Timisoara , CF vechi nr. 147421, nr. top 26737/2, situat in str.  Aleea Gornistilor nr 6;
Avand in vederea HCL nr 447/09.09.2019 privind imputernicirea Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Procesul Verbal nr. 8/10.10.2019 al Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finatele publice locale, modificata si art 1666 din Codul Civil;
Avand in vedere prevederile art. 20, alin. 1 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin 2 lit. d)   si alin. 7 lit a)  si lit h) din  Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr. 57/2019 -  privind  Codul administrativ
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si (3)  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ


HOTARASTE

Art.1:  Se insusesc  rapoartele  de evaluare  intocmite  de  SC FIDOX SRL Brasov si de   SC PROPERTY  PARTNERS VALUATION CONSULTING SRL Bucuresti, privind  estimarea  valori de piata a terenului, situat in Timisoara, Aleea Gornistilor nr. 6, inscris  in  CF nr. 422748 Timisoara , CF vechi nr. 147421, nr. top 26737/2,in suprafata de  427 mp,care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2:  Se insuseste Procesul Verbal nr. 8/10.10.2019 al Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, imputernicita prin HCL nr 447/09.09.2019 sa negocieze cumpararea  terenului, situat in Timisoara, Aleea Gornistilor nr. 6 inscris  in  CF nr. 422748 Timisoara , CF vechi nr. 147421, nr. top26737/2, in suprafata de  427,00 mp, necesar asigurarii accesulului  autospecialelor de interventie  in caz de incendiu  si utilajelor pentru executarea unor  lucrari de constructii la Scoala Gimnaziala nr. 27, situata in str. Gornistilor nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 : Se aproba cumpararea   terenului, situat in Timisoara, Aleea Gornistilor nr. 6 inscris  in  CF nr. 422748 Timisoara , CF vechi nr. 147421, nr. top 26737/2, in suprafata de  427 mp, la pretul de 54.000,00 euro, negociat de  Comisiea de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, conform Procesului  Verbal nr. 8/10.10.2019, prevazut la art. 2.

Art. 4: Plata contravalorii  imobilului  se va efectua in lei, la cursul  valutar BNR din data incheierii contractului de vanzare- cumparare  in forma autentica  si se va suporta  de la  bugetul local  din Cap. 65.02.04.01 -  Invatamamt secundar  inferior- C Dotari Independete si alte investiti- lit.a) Achizitii imobile.  Taxa de onorariu si taxele  ANCPI  vor fi suportate de  de cumparator.

Art: 5: Se mandateaza  Primarul Municipiului Timisoara sa semneze Contractul  de vanzare- cumparare  pentru Municipiul Timisoara.

Art. 6: La data  incheierii Contractului de vanzare - cumparare in forma autentica inceteaza de dreptul  de servitute   notat in CF nr. 422748 Timisoara  si  in  CF nr. 444420 Timisoara.

Art. 7 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  Directia Economica, Serviciul Juridic si  Serviciu Scoli Spitale Baze Sportive din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 8 :    Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al  Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica :
      - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
       - Primarului Municipiului Timisoara;
       - Serviciului Juridic;
   - Directiei Economice;
   - Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
   - Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est ;
   - Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest ;
   - Directiei  Urbanism;
   - Directiei  Dezvoltare;
   - Directiei Comunicare - Relationare;
   - Directiei de Mediu;
   - Biroului Managementul Calitatii;
   - Biroului Audit;
   - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
   - Serviciului Scoli  Spitale Baze Sportive;
   - Scolii  Gimnaziale nr. 27;
   - D-nei Dragan  Doina;
   - Mass-media  locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara