Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Proiect de hotarare din 13.12.2017
privind modificarea "Regulamentului de organizare si functionare a spatiilor de joaca situate pe domeniul public al Municipiului Timisoara" aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 75/01.03.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu nr. SC2017- 30545/06.12.2017;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2017- 30544 din data de 06.12.2017 al Directiei de Mediu
Avand in vedere avizul/raportul Serviciului Juridicdin data de 07.12.2017
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism , ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr.435/2010 privind regimul de introducere pe piata si exploatare a echipamentelor pentru agrement.
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.43/24.02.2009 referitoare la "Regulamentul privind factorii de mediu din zona metropolitana Timisoara".
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 75/01.03.2016 referitoare la "Regulamentul de organizare si functionare a spatiilor de joaca situate pe domeniul public al Municipiului Timisoara".
In conformitate cu prevederile art.36., alin.2, lit. d din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se modifica "Regulamentul de organizare si functionare a spatiilor de joaca situate pe domeniul public al Municipiului Timisoara", aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara 75/01.03.2016 conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Celelalte articole din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara 75/03.03.2017, raman neschimbate.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Spatii Verzi si Locuri de Joaca - Directia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului -Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei de Mediu;
- Directia Politiei Locale;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare;
- Biroului Audit
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara