Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 21.11.2019
privind închirierea imobilului situat în Timișoara, Bv. Revoluției 1989 nr. 12 în care funcționează Clinica de Cardiologie - ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-29779/20.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2019-29779/20.11.2019 al Serviciului Școli-Spitale Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara
Având în vedere Avizul Direcției Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2019-29779/20.11.2019 ;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2019-29779/20.11.2019 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa Spitalului Clinic Municipal de Urgență E- 4056/ 10.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. SC2019-25770/11.10.2019, și adresa cu nr. I-022292/10.10.2019 a dl. Titu Țirnea în calitate de reprezentant al proprietarilor;
Având în vedere Procesul verbal nr.9/19.11.2019 al Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art. 199, alin.1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată; ;
În conformitate cu prevederile art. 129,alin 2 lit d) și alin. 7, lit. c) din Ordonața de Urgență a Guvernului nr 54/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin 1 și 3 din Ordonața de Urgență a Guvernului nr.54/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă închirierea imobilului situat în Timișoara Bv. Revoluției 1989 nr. 12,înscris în CF nr. 415747 Timișoara cu nr. cad 415747 în care funcționează Clinica de Cardiologie - ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, la prețul de 23.500 lei/lună , începând cu data de 01.12.2019 până la data 31.12.2020.

Art.2: Contractul de închiriere se va încheia între proprietarii imobilului și Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara în calitate de chiriaș.

Art. 3: Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara în calitate de ordonator principal de credite, Directorul Direcției Economice , Serviciul Juridic și Serviciul Școli -Spitale să avizeze contractul de închiriere.

Art. 4: Chiria se asigură din. cap. 66.02 Sănătate alin. 51.01.46 - transferuri de la bugetele locale către instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sănătății și va fi achitată prin Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează, Serviciul Școli Spitale, Direcția Economică, Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Edilitare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara;
- Domnului Țîrnea Titus;
- Mass - media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara