Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Proiect de hotarare din 25.01.2018
privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1563/04.12.2012 pe o perioada de 5 ani a spatiului cu alta destinatie decat accea de locuinta situat in Timișoara ,Bv.Regele Carol I nr.15,subsol,care Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania -Filiala Judeteana Timis si incheierea actului aditional.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr CT2017-006786/22.01.2018 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere raportul de specialitate nr.CT2017-006786/22.01.2018 al Directiei Cladiri-Terenuri si Dotari Diverse - Biroul Spatii cu Alta Destinatie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara ;
Având in vedere avizul Serviciului Juridic din data de Anexa la Raportul de specialitate nr.CT2017-006639din 22.01.2018
Având în vedereavizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1:Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr.1563/04.12.2012 pe o perioada de 5 ani pentru spatiul
cu alta destinatie din Timisoara ,Bv.Regele Carol I nr.15 catre Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania -Filiala Judeteana Timis si incheierea actuluui aditional pentru sediu de asociatie.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directiei ,Cladiri,Terenuri si Dotari Diverse -Biroul Spatii cu alta Destinatie,din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciul Juridic
- Direcției Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Serviciul Școli-Spitale;
- Direcției Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara