Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 07.11.2019
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Pietelor taranesti de tip volante, situate in Timisoara zona parcarii stadionului "Dan Paltinisanu"- str. Diaconu Coresi si zona Soarelui - strada Oglinzilor


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Raportul de Specialitate nr.CT2019-007036/05.11.2019- al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
      Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. CT2019-007036/05.11.2019 al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est.din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
     Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2019-007036/07.11.2019 Anexa la Raportul de Specialitate.
     Avand in vedere adresa nr. 2270/31.10.2019 a SC PIETE SA, inregistrata la Municipiul Timisoara cu nr. de mai sus, prin care ne transmit Regulamentul de Organizare si Functionare pentru Pietele volante.
     Hotararea Consiliului Local nr.129 din data de 11.03.2014, s-a aprobat infiintarea unei  piete taranesti de tip piata volanta in Municipiul Timisoara in parcarea stadionului "Dan Paltinisanu"- zona parcarii din str. Diaconu Coresi.
    Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.533 din data de 25.10.2019, privind aprobarea infiintarii Pietei taranesti de tip volanta in Municipiul Timisoara, zona Soarelui ( strada Oglinzilor), inscrisa in CF nr. 425289, Timisoara.
   Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
    In conformitate cu prevederile art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
    In conformitate cu OUG 34/2000 privind produsele agroalimnetare.
    In conformitate cu OUG 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor.
    In conformitate cu cap.VII, alin.1 din OUG 348/2004 privind drepturile si obligatiile utilizatorilor pietelor.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a Pietelor taranesti de tip volante, situate in Timisoara  zona parcarii stadionului "Dan Paltinisanu"- str. Diaconu Coresi si  zona Soarelui - strada Oglinzilor

Art.2 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  SC PIETE SA

Art.3   Prezenta hotarare se comunica:
          - Institutia Prefectului - Judetul Timis;
          - Primarului Municipiului Timisoara;
          - Directiei Urbanism;
          - Directiei Tehnice;
          - Directiei Economice;
          - Directiei de Mediu;
          - Directiei Dezvoltare;
          - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
          - Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
          - Directiei Comunicare;
          - Biroului Audit;
          - Biroului Managementul Calitatii;
          - Compartimentului Control;
          - Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara