Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Proiect de hotarare din 19.09.2018
privind propunerea de schimbare a destinatiei pe o perioada de 4 ani a terenului in suprafata de 137,35 mp, necesar accesului la spatiul din Caminul nr.1 cu P+3 etaje al fostului Liceul Tehnologic Agricol "Petru Botis", situat in Timisoara, str. Calea Aradului nr. 56 in vederea atribuirii in folosinta gratuita catre Inspectoratul de Politie Judetean Timis pentru desfasurarea activitatii Sectiei nr .5 Politie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 21769/19.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 21769/19.09.2018 al Serviciului Scoli - Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serrviciului Juridic din data de 20.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018- 21769/19.09.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. nr. 427 din 21.11.2017 2017 privind propunerea de schimbare a destinatiei spatiului cu suprafata utila de 769,00 mp din Caminul nr. 1 cu P+3 etaje aferent fostului Liceu Tehnologic Agricol "Petru Botis", situat in Timisoara, str. Calea Aradului nr. 56, in vederea atribuirii in folosinta gratuita catre Inspectoratul de Politie Judetean Timis pentru desfasurarea activitatii Sectie nr. 5 Politie , pe o perioada de 4 ani;
Avand in vedere adresele Ministerului Educatiei Nationale nr.SC 2018-14767/22.06.2018 si nr. SC 2018-15149/27.06.2018
Avand in vedere procesului verbal din data de 17.07.2018 al Comisiei de analiza a spatiilor temporar disponibile, situate in imobilele institutiilor scolare si medicale aflate in proprietatea Municipiului Timisoara;
Avand in vedere acordul Consiliului de Administratie al Colegiului de Silvicultura si Agricultura " Casa Verde", transmis prin adresa cu nr. 2728/12.09.2018, inregistrata la Municipiul Timisoara sub nr. SC2018- 21729/18.09.2018;
Avand in vedere acordul Consiliului de Administratie al Inspectoratului Scolar Judetean Timis exprimat prin Hotararea nr. 255/12.09.2018;
Avand in vedere dispozitiile art. 112, alin. 6 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 si Ordinului nr. 5819/2016 al Ministerului Educatiei Nationale privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, precum si conditiile necesare acordarii acestuia
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. c) si alin 5 lit a) si art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba propunerea de schimbare a destinatiei pe o perioada de 4 ani a terenului in suprafata de 137,35 mp, necesar accesului la spatiul din Caminul nr.1 cu P+3 etaje al fostului Liceu Tehnologic Agricol "Petru Botis", situat in Timisoara, str. Calea Aradului nr. 56 in vederea atribuirii in folosinta gratuita catre Inspectoratul de Politie Judetean Timis pentru desfasurarea activitatii Sectiei nr .5 Politie.

Art.2: Prezenta hotarare completeaza Hotararea Consiliului Local nr. 427 din 21.11.2017 2017 privind propunerea de schimbare a destinatiei spatiului cu suprafata utila de 769,00 mp din Caminul nr. 1 cu P+3 etaje aferent fostului Liceu Tehnologic Agricol "Petru Botis", situat in Timisoara, str. Calea Aradului nr. 56, in vederea atribuirii in folosinta gratuita catre Inspectoratul de Politie Judetean Timis pentru desfasurarea activitatii Sectiei nr. 5 Politie , pe o perioada de 4 ani.

Art. : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Serviciul Scoli-Spitale;
- Directiei Comunicare- Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului
- Colegiului de Silvicultura si Agricultura " Casa Verde"
- Inspectoratului de Politie Judetean Timis;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara