Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Proiect de hotarare din 14.01.2020
Privind operațiunea de primă înscriere in Cartea Funciara a strazilor din zona Kuncz (partea a II-a)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr.SC2020-000683/14.01.2020 , al Primarului Municipiului Timisoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-000683/14.01.2020 al Direcției Generale Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de .....................
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată și Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.b) și lit.c), art. 129 alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1:Se aproba operațiunea de primă înscriere, conform documentatiei executate de persoana juridica autorizata A.N.C.P.I. - S.C. BLACK LIGHT S.R.L., pr. nr.2853/2019, a suprafeței de 9662 mp, drum intavilan- strada Jokai Mor, a suprafeței de 2894 mp, drum intavilan- strada George Toparceanu, a suprafeței de 746 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, a suprafeței de 1731 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, a suprafeței de 870 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, a suprafeței de 3561 mp, drum intavilan- strada Parcului, a suprafeței de 855 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, a suprafeței de 1009 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, a suprafeței de 5570 mp, drum intavilan- strada Gradinarilor, a suprafeței de 3098 mp, drum intavilan- strada Cocorilor, a suprafeței de 2568 mp, drum intavilan- strada Emil Garleanu.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și SC BLACK LIGHT SA
Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara