Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Proiect de hotarare din 05.06.2019
privind aprobarea operatiunii de sistare a apartamentarii imobilului inscris in CF nr.410269 Timisoara cu nr. cadastral 410269, CF vechi 1002 Timisoara nr. top.vechi 1032-1033/1 situat pe str. Gheorghe Lazar nr.14, in vederea reapartamentarii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. CT2019 - 000518/05.06.2019 - privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
         Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. CT2019 - 000518/05.06.2019, al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
       Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2019 - 000518/08.06.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CT 2019 - 000518/05.06.2019;
        Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,  Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si  Comisiei  pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
              Avand in vedere Ordinul 700/2014 art.78 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
             Luand in considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, actualizata;
               Luand in considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia actualizata;
           Avand in vedere art.296 alin.(2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ        
           In conformitate cu prevederile art.129 alin.(1) si alin.(2) lit.c) art.196, alin.(1) lit.a) din  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
             In temeiul art.139, alin.(1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ


HOTARASTE

Art.1: Se siseaza apartamentarea imobilului inscris in CF nr.410269 Timisoara cu nr. cadastral 410269, CF vechi 1002 Timisoara nr. top.vechi 1032-1033/1 situat pe str. Gheorghe Lazar nr.14 conform documentatiei intocmite de SC AB-CAD SRL proiect nr.5/2019 care face parte integranta din prezenta hotarare si constituie Anexa 1 si Anexa 2, si a Declaratiei Notariale nr. 80/2019 care face parte din prezenta hotarare si constituie Anexa 3;

Art.2: Cota de teren 103/522 mp.proprietatea Minicipiului Timisoara-Domeniu Privat se pastreaza neschimbata in documentatia de reapartamentare ce va fi intocmita dupa sistarea vechii apartamentari.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest;

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:                
     - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
     - Primarului Municipiului Timisoara;
      - Serviciului Juridic;
     - Directiei Urbanism;
     - Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
     - Directiei Economice;
     - Directiei de Mediu;
     - Directiei Dezvoltare;
     - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
     - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
     - Directiei Comunicare - Relationare;
     - Biroului Audit;
     - Biroului Managementul Calitatii;
     - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
     - Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara