Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 19.11.2019
privind aprobarea modificarii art.2 din H.C.L. nr.128 din 31.03.2017 - privind darea in administrarea Consiliului Judetean Timis, a terenului situat in Timisoara str. C. Salceanu nr.11, inscris in C.F. nr.416680-Timisoara, nr. top 6983/1/1/2, in suprafata de 2360 m.p., pentru realizarea investitiei - Centrul de Recuperare pentru copii cu dizabilitati "Speranta"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-29485 din 19.11.2019, privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-29485 din 19.11.2019, al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest - Biroul Cladiri-Terenuri II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019-29485 din 20.11.2019 - Anexa la Raportul de specialitate ;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa nr.22542 din 21.10.2019 a Consiliului Judetean Timis, inregistrata la PMT cu nr. SC2019-27443 din 29.10.2019;
Avand in vedere prevederile art.2 din Hotararea Consiliului Local nr.128 din 31.03.2017;
Avand in vedere prevederile art.1 din Hotararea Consiliului Local nr.510 din 24.10.2018;
Avand in vedere dispozitiile art. 867-870 din Codul Civil;
In conformitate cu prevederile art.108 lit.a, art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. c si art.298-301 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
In temeiul art.139 alin. (2) si art.196 alin, (1), lit. a), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr.128 din 31.03.2017, care va avea urmatorul continut;
"Dreptul de administrare asupra terenului se va revoca in cazul in care titularul dreptului de administrare - Consiliul Judetean Timis, nu va incepe lucrarile la obiectivul de investitii, mentionat la art.1 din Hotararea Consiliului Local nr.128/2017, pana la data de 31.03.2021".
Art. 2: Toate celelalte articole ale Hotararii Consiliului Local nr.128 din 31.03.2017, raman neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Cladiri Terenuri I Est din cadrul Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est si Directia Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;a
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Economice;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Urbanism;
- Dezvoltare Urbana;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Consiliului Judetean Timis;
- OCPI Timis;
- Mass - media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara