Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Proiect de hotarare din 06.09.2018
privind aprobarea asocierii încheiate între Municipiul Timișoara și Federația Româna de Fotbal în vederea realizării obiectivului ,, Construire teren de fotbal cu suprafață de gazon sintetic pentru antrenament și joc "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-20499/03.09.2018, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-20499/03.09.2018 al Biroului Sport Cultură;
Având în vedere avizul cu nr. SC2018-20499/05.09.2018 al Serviciului Juridic;
Având în vedere avizul cu nr. SC2018-20499/04.09.2018 al Direcției Economice;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și problemele minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere H.C.L.M.T. nr.395/27.07.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2018;
În conformitate cu prevederile art.36 , alin (2) lit.b), lit.c), lit.d) si lit.e), ali.(6) lit.a) pct.5 , 6 si alin (7) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În baza Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, actualizată cu modificările si completările ulterioare;
Potrivit prevederilor art. 1949-1954 din Noul Cod Civil.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă în comun asocierea Municipiul Timișoara și Federația Română de Fotbal în vederea realizării obiectivului ,,Construire teren de fotbal cu suprafață de gazon sintetic pentru antrenament și joc ", conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre.
Art.2: Lucrările efectuate de Federația Română de Fotbal în cadrul asocierii, vor intra în proprietatea Municipiului Timișoara în baza unui contract de donație.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Sport-Cultură și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art.4: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcției Economice;
- Biroul Sport-Cultură;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- mass - mediei locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara