Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Proiect de hotarare din 09.01.2018
privind aprobarea participării Primariei Municipiului Timișoara în calitate de partener al Televiziuni Române în vederea organizării semifinalei concursului Eurovision 2018 la Timișoara în perioada 22-28 ianuarie 2018 și alocarea sumei de 200.000 lei în vederea sprijinirii organizării evenimentului


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive SC2018-255/08.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 36 din data de 05.01.2018 al Biroului Organizare Evenimente din cadrul Casei de Cultura a Municipiului Timisoara
Având în vedere adresa SC2017-031980/19.12.2017 prin care Televiziunea Română a propus asocierea în calitate de partener a Primăriei Municipiului Timișoara în vederea organizării uneia dintre semifinale ale concursului Eurovision 2018 la Timișoara în perioada 22-28 ianuarie 2018 și sprijinirea financiară în vederea organizării evenimentului cu suma de 200.000 lei.
Având în vedere avizul Direcției Economice, nr. SC2018-255/08.01.2018
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. 36 din data de 05.01.2018
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism , ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 535 din 31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2024;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 574 din 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2020;
În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 21/31.01.2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/25.11.2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public;
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118 din 21 decembrie 2006,actualizată, privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale;
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, actualizată;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;
Având în vedere art.36 alin 2 litera (b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
Având în vedere art.36, aln. 6, litera (a) din L.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată
În conformitate cu art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Primariei Municipiului Timisoara în calitate de partener al Televiziuni Romane in vederea organizarii semifinalei concursului Eurovision 2018 la Timișoara în perioada 22-28 ianuarie 2018.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei în vederea sprijinirii organizării semifinalei concursului Eurovision 2018 la Timișoara în perioada 22-28 ianuarie 2018.

Art3. Finanțarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere și religie", pentru manifestările culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timișoara,
Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii si in limita bugetului aprobat.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredintează Casa de Cultură a Municipiului Timișoara și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art 5 : Prezenta se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisora
- TVR Timișoara
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara