Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Proiect de hotarare din 30.04.2020
privind aprobarea Acordului de parteneriat intre UAT Municipiul Timisoara si Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara pentru depunerea si implementarea proiectului "Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea centru cultural si educational Kuncz" Timisoara prin POR 2014-2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020- 9580 /30.04.2020, al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2020- 9580 /30.04.2020 al S.U.I.P.I.C. din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2020- 9580 /30.04.2020- Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020- 9580 /30.04.2020 ;
Avand in vedere POR 2014-2020, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 -Dezvoltarea locala sub responsabilitatea comunitatii, Obiectiv specific OS 9.1 - Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Crestere Timisoara" si a Hotararii 291/28.07.2017 pentru modificarea si completarea HCL193/10.05.2016;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 535/31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2024;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 395/22.09.2015 privind aprobarea candidaturii Municipiului Timisoara si a angajamentului de sustinere financiara in perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timisoara la actiunea Uniunii Europene "Capitala Europeana a Culturii" pentru anul 2021 in Romania;
In conformitate cu prevederile art.129 alin.(2), lit.b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 - privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139, alin.(1) si alin.(3) si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba: Acordul de parteneriat intre UAT Municipiul Timisoara si Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara pentru depunerea si implementarea proiectului "Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea centru cultural si educational Kuncz", in vederea finantarii prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 -Dezvoltarea locala sub responsabilitatea comunitatii, Obiectiv specific OS 9.1 - Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate - Anexa 1.

Art.2: Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara si Directorul General Adjunct al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara pentru semnarea acordului de parteneriat precizat la Art.1.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.Art.4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica: - Institutiei Prefectului - Judetul Timis:
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultura;
- Directiei Economice;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Generale Drumuri. Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara