Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Proiect de hotarare din 01.10.2019
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice -faza D.A.L.I. a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul, str. C.D. Loga nr 2, Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

                Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare nr. SC2019- 24746/01.10.2019 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
        Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-24747/01.10.2019 al Directiei Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
          Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic-Anexa la Raportul de specialitate nr SC 2019-24747/01.10.2019
          Avand in vedere Avizul Directiei Economice-Anexa la Raportul de specialitate nr SC 2019-24747/01.10.2019  
          Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati   comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
       In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferenteobiectivelor/proeictelor de investitii finantate din fonduri publice;
       In conformitate cu dispozitiile art.129,alin.(2)lit. b), e),alin. (4) lit. d), e), alin. (90 lit. a) din Odonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
        In temeiul art.196 , alin. (1) lit. a) si art. 139 alin. (1) si (3) din Odonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba documentatia tehnico-economica elaborata la faza D.A.L.I. pentru investitia "Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul, str. C.D. Loga nr 2, Timisoara"

Art.2: Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei "Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul, str. C.D. Loga nr 2, Timisoara" conform Anexei nr 1

Art.3 :Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Dezvoltare si Directia Economica din cadrul Primariei Muncipiului Timisoara  

Art.4 :Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site ul propriu si totodata, se comunica:
             - Institutia Prefectului - Judetul Timis;
             - Primarului Municipiului Timisoara;
             - Serviciului Juridic
             - Directiei Urbanism;
             - Directiei Generala de Drumuri Poduri Parcaje si Retele de Utilitati;
             - Directiei Economice;
             - Directiei de Mediu;
             - Directiei Dezvoltare;
             - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
             - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
             - Serviciul Scoli-Spitale;
             - Directiei Comunicare-Relationare;
             - Biroul Sport-Cultura
             - Biroului Audit;
             - Biroului Managementul Calitatii;
             - Corpului Control si Antifrauda al Primarului;
             - Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara