Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Proiect de hotarare din 30.03.2018
privind indexarea, pentru anul fiscal 2019, pe baza indicelui de inflatie, a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, precum si actualizarea limitelor amenzilor prevazute la art.493 alin.3, alin.4 si alin.4^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. IF2018-021863/30.03.2018 al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic - anexa la raportul de specialitate al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism , ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art.491 alin.1 si alin.2 si ale art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata,
Avand in vedere prevederile art. 457, art.465, art.470, art.474, art.475, art.478, art.486, art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata,
Avand in vedere ca, rata inflației pentru anul fiscal 2017, comunicata pe comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, este de 1,34% ,
Avand in vedere prevederile pct.11 lit.n din Hotararea Guvernului nr.1/2016 actualizată pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX,
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2), lit.b) si alin.4 lit.c) din Legea nr. 215/2001-privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata,


HOTARASTE

Art.1: Aproba indexarea pentru anul fiscal 2019, cu rata inflatiei de 1,34%, a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, conform Anexei nr.1, parte integranta din prezenta.
Art.2 : Aproba actualizarea pentru anul fiscal 2019, cu rata inflatiei de 1,34%, a limitelor amenzilor prevazute la art.493 alin.3, alin.4 si alin.4^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, conform Anexei nr.2, parte integranta din prezenta.
Art.3 : Prezenta hotarare va fi avuta in vedere la stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul fiscal 2019.
Art.4: Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2019.
Art.5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.
Art.6: Prezenta se comunica:
· Institutiei Prefectului - Judetul Timis
· Primarului Municipiului Timisoara;
· Directiei Secretariat General;
· Directiei Edilitare;
· Directiei Economice;
· Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
· Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
· Directiei de Mediu;
· Directiei Comunicare-Relationare;
· Biroului Audit;
· Biroului Managementul Calitatii;
· Compartimentului Monumente;
· Biroului Autorizare Activitati Comerciale;
· Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
· Biroului Salubrizare;
· Serviciului Resurse Umane;
· Serviciului Juridic;
· Serviciului Achizitii Publice;
· Serviciului Scoli-Spitale;
· Biroului Sport-Cultura;
· Serviciului Public Asistenta Medicala Scolara;
· Biroului Gestiune Populatie Canina, Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie si Activitati Administrative;
· Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
· Centrului social de urgenta pentru persoanele fara adapost cu cantina sociala;
· Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
· Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
· Directiei de Evidenta a Persoanelor;
· Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
· Directiei Politiei Locale Timisoara;
· Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara