Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Februarie 

Proiect de hotarare din 15.02.2018
privind actualizarea prețurilor stabilite prin HCLTM nr.58/21.02.2017 pentru serviciile de curățenie efectuate de operator în vederea aplicării Hotărârii Consiliului Local nr. 209/27.05.2016 modificată prin Hotărârea nr. 130/31.03.2017, privind delegarea activității de curățenie a imobilelor în care își desfășoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activității de curățenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia și a activității de curățenie a WC-urilor publice din municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive, înregistrată cu nr.______________/__________, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotărâre;
Având în vedere Raportul de specialitate, nr._____________/____________, al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic, nr.___________/___________ - Anexă la Raportul de specialitate nr._____________/______________;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea nr. 58/21.02.2017 prin care s-au aprobat tarifele serviciilor de curățenie efectuate de către S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. în baza Contractului de prestări servicii nr.1 înregistrat la Primăria Municipiului Timișoara cu numărul SC2016-18327/26.07.2016
Având în vedere HG nr. 846/29.11.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată.
Având în vedere OUG nr.79/08.11.2017 pentru modificare si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Având în vedere adresa nr. 1222/15.02.2018 a SC Drumuri Municipale Timișoara SA;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit.c) și d), alin (6) lit. a) pct. 11, 13 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locală, modificată si completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locală, modificată și completată


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea prețurilor aprobate prin anexa din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 58/21.02.2017 conform Devizului ofertă cuprins in Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri Terenuri și Dotări diverse, Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare, Biroul Sport Cultură și Biroul Gestiune Populație Canină, Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție și Activități Administrative

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generala de Urbanism si Dezvoltare;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Biroul Sport Cultură
- Biroul Gestiune Populație Canină, Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție și Activități Administrative
- Serviciu Scoli Spitale;
- Direcției Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control Si Antifraudă al Primarului;
- SC Drumuri Muncipale Timișoara SA;
- Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara