Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Proiect de hotarare din 05.01.2018
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 212/05.01.2018 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu privind oportunitatea proiectului de hotarare
Avand in vedere Raportul de Specialitate Nr. DE2018 - 212 /05.01.2018 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic, anexa la Raportul de specialitate nr. DE2018 - 212 /05.01.2018
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț, regii autonome si societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităților si Comisiei pentru cultura, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3244 / 19.12.2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017, respectiv Cap V pct. 5.13.3.(1) lit a) Stabilirea excedentului / deficitului anual al Bugetului Local;
Ordonanta de Urgenta 91 / 06.12.2017 privind unele masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, respectiv Cap I Art. 2 si 3;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, Art. 45 alin. (2), Art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si modificata;
Ordinul 3315/2017 din 22 decembrie 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017;
În conformitate cu prevederile art.1 și art.58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, Art. 45 alin. (2), Art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si modificata


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă utilizarea excedentului bugetar din anul 2017, conform anexei nr.1.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economica, Direcția Dezvoltare, Directia Comunicare, Directia Urbanism, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Directia Institutii Scolare, Medicale si Culturale, Direcția de Mediu, Direcția Edilitara din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului-Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului
- Administrației Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Jud.Timiș;
- Mass media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara