Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 09.11.2018
pentru modificarea si completarea HCLMT nr. 557/30.10.2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018- / .2018, privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- / .2018, intocmit de catre Directia Edilitara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018- / .2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 557/30.10.2018 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timisoara asupra realizarii unei parcari pe terenul inscris in CF nr. 446217 Timisoara, pentru elaborare PUZ - "Extindere si modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara si Parcare subterana";
Avand in vedere adresa Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara nr. E-2917/08.10.2018;
Avand in vedere Avizul de oportunitate nr. 41/26.07.2018 pentru elaborarea Planului urbanistic Zonal ,,Extindere si modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara si Parcare subterana";
Avand in vedere art. 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
Avand in vedere art. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
Avand in vedere pct. III din Anexa Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c) si art. 36 alin.(5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea si completarea HCLMT nr. 557/30.10.2018, dupa cum urmeaza:
a) Titlul HCLMT nr. 557/30.10.2018 se modifica si se completeaza astfel: ,,privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timisoara asupra realizarii unei parcari pe terenul inscris in CF nr. 446217, CF nr. 443638 si CF nr. 445486 Timisoara, pentru elaborare PUZ - "Extindere si modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara si Parcare subterana".
b) Se modifica si completeaza art. 1, astfel: ,,Se da acordul asupra realizarii unei parcari subterane pe terenul inscris in CF nr. 446217 Timisoara, nr. top 446217, in suprafata de 14817 mp, CF nr. 443638 Timisoara, nr. top 443638, in suprafata de 3.866 mp, proprietatea Municipiului Timisoara si CF nr. 445486 Timisoara, nr. top 445486, in suprafata de 77.841 mp (partial - numai pentru suprafata de teren care va fi afectat de realizarea parcarii), proprietatea Municipiului Timisoara, pentru elaborare PUZ - "Extindere si modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara si Parcare subterana", conform Anexei si a Profilelor longitudinale anexate".

Art. 2: Celelalte prevederi ale HCLMT nr. 557/30.10.2018 raman nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Edilitara si Directia de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Politia Locala;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara;
- Mass- media locala.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara