Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Referendum 2018

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Proiect de hotarare din 26.06.2018
privind numirea Comisiei de verificare a arhivei de interes local, care aparține S.C. IPROTIM S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-15.017/26.06.2018 privind oportunitatea Proiectului de Hotătâre privind numirea Comisiei de verificare a arhivei de interes local, care aparțime S.C.IPROTIM S.A.,a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 15.017/26.06.2018 al Serviciului Administrație Locală - Direcția Secretariat General din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa Serviciului Juridic nr. SJ2018-1440/15.03.2018, privind punerea în executare a Încheierii Civile din data de 30.01.2018, pronunțată de Tribunalul Timiș în Dosarul nr.4179/30/2011;
Având în vedere Încheierea Civilă a Tribunalului Timiș, din data de 30.01.2018, pronunțată în Dosarul nr.4179/30/2011 privind judecarea cauzei referitoare la administrarea procedurii de faliment față de debitoarea S.C. IPROTIM S.A., prin care se dispune Consiliului Local al municipiului Timișoara să procedeze la desemnarea unei comisii formată din 5 persoane , care să efectueze operatiunile de inventariere , sortare și preluare a arhivei de interes local , generată de S.C. IPROTIM S.A.;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse nr.S.C.2018-14.165/ 21.06.2018 privind desemnarea domnului CIOBANU LUCIAN - titular și a domnului MIUȚ IULIU - înlocuitor;
Având în vedere adresa Direcției Urbanism și dezvoltare Urbană nr.S.C.2018-14.165/20.06.2018 privind desemnarea domnului Marineasa Șerban și a doamnei Mitrofan Monica;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se constituie Comisia de verificare a arhivei de interes local, care aparține S.C. IPROTIM S.A., cu următoarea componență:
CEZAR LUKACS - consilier Compartiment Arhivă
FORRAY STELA - referent Compartiment Arhivă
CIOBANU LUCIAN - consilier Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare
MIUT IULIU- înlocuitor - referent Biroul Clădiri Terenuri
MARINEASA ȘERBAN- inspector de specialitate Biroul Avizare P.U.G.,P.U.Z.,P.U.D.
MITROFAN MONICA -consilier Biroul Avizare P.U.G.,P.U.Z.,P.U.D.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Secretariat General- Compartimentul Arhivă.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Membrilor Comisiei
- Mass-media locale;


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara