Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Proiect de hotarare din 26.09.2019
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenurilor înscrise în, C.F. nr.448052-Timișoara, C.F. nr.448053-Timișoara și C.F. nr.448054-Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-24411 din 27.09.2019, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
       Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-24411 din 27.09.2019, al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri-Terenuri II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
       Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019 - 24411 din 01.10.2019  - Anexă la Raportul de specialitate ;
       Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;        
      Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr.CT2019-4695 din 17.07.2019 ;
      Având în vedere, "Actul de dezlipire și Declarația de renunțare la dreptul de proprietate" autentificată sub nr.3725 din 10.06.2019, la Societatea Profesională Notarială "Românu", de către Notar Public, Românu Silvia ;
      În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art.286, alin.4 și a pct.I din Anexa nr.4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 -  privind Codul administrativ ;
      În temeiul art. 139, alin. (1) și art. 196, alin, (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 -  privind Codul administrativ ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilelor-teren înscrise în, C.F. nr. nr.448052-Timișoara, în suprafață de 338 m.p., C.F. nr.448053-Timișoara, în suprafață de 2.333 m.p., respectiv C.F. nr.448054-Timișoara, în suprafață de 30 m.p.

Art. 2: Se aprobă trecerea imobilelor - teren, menționate la art.1, din domeniul privat al Municipiului Timișoara, în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de "terenuri intravilane pentru căi de comunicație rutieră și amenajare rutieră".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri-Terenuri II Vest și Direcția Ecomomică - Biroul Evidența Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara, pe site -ul propriu și totodată, se comunică:
     - Instituției Prefectului - Județul Timiș;        
     - Primarului Municipiului Timișoara;
     - Serviciului Juridic;        
     - Direcției Economice;        
     - Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;        
     - Direcției Urbanism;
     - Direcția Dezvoltare;
     - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
     - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;                
     - Direcției Comunicare - Relaționare;
     - Direcției de Mediu;        
     - Biroului Managementul Calității;
     - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;        
     - Biroului Audit;
     - O.C.P.I. Timiș;
     - Doamnei Nete Daniela-Simona;
    - Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara