Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Proiect de hotarare din 17.12.2018
privindprivind completarea si validarea membrilor Consiliului de Administratie al Clubului sportiv "Sport Club Municipal Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive SC2018 - ________/__________, privind oportunitatea proiectului de hotarare al Primarului Municipiului Timisoara - domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. ________________, al Clubului sportiv "Sport Club Municipal Timisoara";
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avizul Consiliului de Administratie a SCM Timisoara, de completare si validare a membrilor in Consiliul de Administratie a Clubului sportiv "Sport Club Municipal Timisoara".
Avand in vedere HCL nr. 470/30.10.2015, cu toate modificarile ulterioare;
Avand in vedere faptul ca Consiliul de Administratie al Sport Club Municipal Timisoara a aprobat, in cadrul sedintei din data de 11.10.2018 (conform procesul verbal al sedintei nr. 341/16.10.2018), initierea unui proiect de hotarare privind completarea si validarea membrilor Consiliului de Administratie al Clubului sportiv "Sport Club Municipal Timisoara.
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) si alin. (6) lit. a, pct. 6 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata

In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1:Se completeaza Consiliul de Administratie al Clubului sportiv "Sport Club Municipal Timisoara cu urmatorii membri: d-na Botezatu Mihaela Alina, contabil sef si dl Jumanca Iosif, inspector de specialitate, ambrii angajati (personal contractual) in cadrul clubului sportiv "Sport Club Municipal Timisoara".
Art.2:Se valideaza urmatoarea componenta a Consiliului de Administratie a Clubului sportiv Sport Club Municipal Timisoara
- dl. Radu Daniel Toanca (director executiv);
- d-na Mihaela Alina Botezatu (contabil sef);
- dl Jumanca iosif (inspector specialitate sectii sportive);
- dl Mihai Costa (reprezentantul Primarului Municipiului Timisoara);
- dl Ioan Mateescu, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
- dl Grigore Grigoroiu, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
- dl Silviu Ioan Dobosi, reprezentant al sectiei de handbal;
- dl Ilie Tritoiu, reprezentant al sectiei de baschet:
- dl Dusan Filipas, reprezentant al sectiei de rugby;
- dl Vasile Ruset, reprezentant al UPT (Universitatea Politehnica Timisoara);
- dl Madalin Bunoiu, reprezentant al UVT (Universitatea de Vest Timisoara).

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Clubul Sportiv "Sport Club Municipal Timisoara".

Art. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutia Prefectului -Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Consiliului Judetean Timis;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Resurse Umane;
- Biroului Sport- Cultura;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Timisoara";
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta,
Consilier  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara