Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Schimbarea numelui aprobată în străinătate

În această pagină găsiți informații utile privind schimbarea pe cale administrativă a numelui aprobată în străinătate.

Pentru informații utile privind schimbarea numelui ca urmare a încheierii căsătoriei în străinătate accesați această pagină și consulați secțiunea „Transcrierea certificatelor de căsătorie”.

Pentru informații utile privind schimbarea numelui ca urmare a divorțului pronunțat în străinătate accesați această pagină.

Schimbarea numelui aprobată în străinătate

Cererea se depune la primăria / SPCLEP care are în păstrare actul de naştere / căsătorie, personal sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată, sau cu procură avocaţială.

Întreaga documentație se transmite cu poșta militară la M.A.I. – D.E.P.A.B.D. pentru obținerea aprobării. Menţiunea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui intervenită în străinătate se înscrie numai cu aprobarea M.A.I. – D.E.P.A.B.D., termenul de soluţionare a cererii fiind de 30 de zile.

1. Actul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui în original, cu APOSTILĂ / SUPRALEGALIZARE (după caz) + 2 copii;

Documentele care certifică schimbarea pe cale administrativă a numelui, emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

2. Traducerea legalizată a actului de schimbare a numelui, în original + 2 copii;

3. Fotocopii de pe următoarele acte:
– paşaport / act de identitate eliberat de autoritățile străine cu numele de familie și / sau prenumele schimbat
– paşaport pt. cetăţean român cu menţionarea domiciliului în străinătate
– carte de identitate
– certificat de naştere
– certificat de căsătorie

4. Procură specială (după caz) privind depunerea documentelor pentru înscrierea menţiunii de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui şi ridicarea noilor certificate de naştere / căsătorie, după caz.

 • Cererea poate fi depusă şi prin împuternicit cu procură specială, autentificată de notar, sau prin avocat în baza unei procuri avocaţiale.

  Dacă vă aflaţi în străinătate:
  Procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar, caz în care va trebui să fie supralegalizată sau apostilată (conform convenţiei de la Haga din 1961) şi tradusă în limba română, legalizată (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România la notar public).

  Procura specială poate fi dată la Ambasada / Consulatul României din străinătate.

 • Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, în original.

  • Mai multe informaţii cu privire la necesitatea de supralegalizare / apostilare, sau scutirea de supralegalizare ori altă formalitate a documentelor emise de autorităţile din străinătate, în funcţie de statul emitent găsiţi aici.

 • Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate), care trebuie să fie în termen de valabilitate.

  Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să-i verifice identitatea şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.

nu se percep

30 de zile de la depunerea cererii

După aprobarea cererii se va restitui persoanei în cauză / reprezentantului legal actul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui, în original (menționat în secțiunea „Acte necesare” la pct. 1)

Persoana în cauză / reprezentantul legal are obligaţia de a solicita eliberarea certificatelor de stare civilă completate cu noul nume de familie şi/sau prenume, iar în termen de 15 zile de la eliberarea certificatului / certificatelor de stare civilă persoana în cauză / reprezentantul legal are obligaţia de a solicita preschimbarea actului de identitate.

Documentele care se depun în copie pot fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

Vă rugăm să specificaţi în e-mail data la care v-aţi programat, pentru a vă aştepta cu documentele tipărite.

Vă rugăm să reţineţi faptul că la data depunerii cererii trebuie să prezentaţi, în original documentele transmise pe e-mail.

Programare online

Înainte de a vă programa online

1. vă asiguraţi că deţineţi toate actele necesare pentru depunerea cererii

2. puteți depune cererea pentru înscrierea mențiunii privind schimbarea numelui aprobată în străinătate în cazul în care actul dvs. de naștere / căsătorie este înregistrat/transcris în registrele de stare civilă ale Municipiului Timișoara

Prin accesarea butonului „programare online” confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare pentru depunerea cererii de transcriere şi deţineţi documentele necesare.

În cazul în care întâmpinaţi dificultăţi accesând butonul de programare online cu internet explorer, vă rugăm să utilizaţi următoarele browsere de internet: chrome, safari, firefox.

Atenţie! dacă utilizaţi o adresă de e-mail din domeniul yahoo.com este posibil să primiţi cu întârziere confirmarea programării online. Vă rugăm să verificaţi şi secţiunea spam din contul dvs. de e-mail.

Nu se fac programări pentru ridicarea (înmânarea) documentelor.


Contact
Telefon: 0256200560
Camera 13