Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Direcţia de Mediu

Director Executiv

Bere Semeredi Adrian Amadeo

Email: adrian.bere@primariatm.ro

Bere Semeredi Adrian Amadeo - Director Executiv DIRECŢIA DE MEDIU

Date Personale


Data naşterii: 23.09.1968
Naţionalitatea: Română
Starea civilă: necăsătorit

Aptitudini Personale


Capacitate de lucru în echipă
Relaţionez cu persoane din diverse medii culturale şi etnice. Prin natura serviciului, relaţionarea şi comunicarea ocupă un loc important în vederea exercitării atribuţiilor şi ducerii la îndeplinire a sarcinilor de serviciu. Capacitatea de mediere şi de negociere;
Capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic;
Competenţă în gestionarea resurselor alocate,
Capacitatea de organizare coordonare şi control, abilităţi în gestionarea resurselor umane, capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate; Competenţă decizională, capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului;

Experienta Profesionala


2014 - prezent: Director Executiv Direcţia Mediu
2012 - 2014: Şef Serviciu Avize Mediu şi Director Executiv Direcţia Mediu
1996 - 2012: Inspector/Consilier/Șef Serviciu – Serviciul Obiective Publice/Biroul Avize Mediu/Serviciul Promovare, Corelare şi Avizare Investiţii/Serviciul Avize Mediu
1990 - 1996: Personal administrativ
1987 - 1990: Profesor suplinitor Şcoala Generală Cărpiniş, Strada I nr. 36

Formare si Pregatire


2011 - 2018: Titlul de Doctor (Școala Doctorală Ingineria Resurselor Vegetale și Animale (IRVA), Facultatea de Horticultură și Silvicultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Instituţie de învăţământ superior universitar Studii universitare de doctorat/ Sistem de învăţământ naţional)
2005 - 2007: Master în administraţie publică locală (Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Juridice - Instituţie de învăţământ superior universitar)
2003 - 2005: Master în horticultură – specializarea tehnologii sustenabile în horticultură (Facultatea de Horticultură și Silvicultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara)
1999 - 2003: Inginer Diplomat – specializarea horticultură (Facultatea de Horticultură și Silvicultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara)
1985 - 1987: Absolvent 12 clase/Diplomă de bacalaureat (Liceul Industrial Jimbolia)