Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Direcția Dezvoltare – Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte

Șef Serviciu

Bica Gabriela

Email: [email protected]


Date Personale


Data naşterii: 05.08.1966
Naţionalitatea: Română
Starea civilă: căsătorită

Aptitudini Personale


Îndrumare, coordonare, traininguri.

Abilităţi de planificare, organizare, respectarea termenelor planificate, spirit analitic, lucru în echipă

Abilități tehnice în domeniul construcțiilor

Utilizare MS Office ( Excel, Word), Windows, Internet explorer Doclib

Preocupare pentru artă și comunicare

Specializare – MANAGER PROIECT – certificat de absolvire seria G nr. 00093248, eliberat la data de 27.09.2010

Program de perfecționare “Scriere,evaluare și implementarea proiectelor”, certificat seria D nr.19878, eliberat la data de 23.11.2016

Limbi străine cunoscute Limba Franceză

Experienta Profesionala


1985-1989 Electrician
Reparaţii/verificare aparate de măsură și control
Schela de Producţie Petrolieră Şandra

1990-1991 Tehnician
Calcul debit gaze la sonde, conform diagrame, situaţii producţie de gaze
Schela de Petrol Timişoara

1991-2000 Inginer
Întocmirea programului de investiţii, promovarea obiectivelor de investitii, dirigenţie de şantier, verificarea si semnarea situaţiilor de lucrări,
întocmirea recepţiilor pentru lucrări de construcţii montaj si mijloace fixe
Sucursala de Producţie Petrom Timişoara

2000-2001 Operator linie producţie
Verificare diverse aparate
S.C. Solectron Timişoara

2002-2007 Inginer
Întocmire situaţii de lucrări, raport de producţie si documentaţii pentru licitaţii, conform caietelor de sarcini/Documentațiilor de atribuire
S.C. Confort S.A. Timişoara

2007-2012 Consilier
Întocmirea Programului de investiţii.
Promovarea obiectivelor de investitii, întocmirea actelor cu caracter tehnico-economic si verificarea documentaţiilor tehnice aferente serviciului
Primăria Municipiului Timişoara - Direcţia Dezvoltare - Serviciul Investiţii

2012- prezent Șef serviciu
Coordonarea activității de monitorizare și implementare a investiţiilor publice aferente serviciului
Activități de planificare, organizare, îndrumare, control şi conducere in cadrul serviciului
Întocmirea actelor cu caracter tehnico-economic si verificarea documentațiilor tehnice aferente serviciului
Primăria Municipiului Timișoara – Direcția Dezvoltare – Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte

Formare si Pregatire


1985-1991
Inginer
Instalaţii in construcţii
Institutul Politehnic Traian Vuia Timişoara – Facultatea de Construcţii, secţia - Instalaţii in Construcţii
Instituţie de învăţământ de lunga durata