Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii

Șef Serviciu

Domnica Ioana Georgiu

Email: ioana.georgiu@primariatm.ro


Date Personale


Data naşterii:
Naţionalitatea: Română
Starea civilă:

Aptitudini Personale


Competente de comunicare:
Comunicativă, spirit de echipă, dezvoltare personală permanentă, aptitudini filologice, atitudine proactivă orientată spre soluții, empatică, real interesată în a negocia și media conflicte, adaptabilitate

Competente organizationale/manageriale:
- Experiență bună a managementului de proiect și al lucrului în echipă
- Experiență și vechime în funcții de conducere în colective diferite, în condiții de stres, cu rezultate foarte bune și cu grad maxim de eficiență
- Experiență în logistică ca urmare a formării profesionale dobândite în diferite locuri de muncă
- Capacitatea de a decide și delega atribuții, responsabilitate, obiectivitate
- Promptitudine și eficiență în rezolvarea sarcinilor și atribuțiilor de serviciu

Competențe dobândite la locul de muncă:
- Perfecțonarea și rafinarea abilităților de negociere și de rezolvare a situațiilor conflictuale

Limbi Moderne cunoscute:
Limba Engleză
Limba Italiană
Limba Germană

Alte competențe:
Utilizator experimental pentru programul informatic DOCS CONNECT

Experienta Profesionala


1983 - 1991 - asistentă medicală - Secția Anestezie și Terapie-lntensivă, Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara
1991 - 1996 - asistentă medicală șefă -Secția Anestezie și Terapie-lntensivă, Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara
1991 - 2001 - asociat SC Endora SRL
1996 - 1998 - șef departament SC Nazareth SRL
2000- 2002 - asociat SC Otto Trans SRL
1998 - 2006 - director SC Excedona SRL
2006- 2014 - consilier la PMT
2014- până în prezent - șef serviciu Relaționare Directă cu Cetățenii la Primăria Municipiului Timișoara

Formare si Pregatire


1983 - Liceul Sanitar Timișoara
1991 - cursuri de perfecțonare și specializare în domeniul medical
1996 - Curs intensiv de Management, Marketing, Informatică și Engleză Comercială -CEPECA Consulting Center -
Centrul de lnstruire în Management, Analiză de Sistem și Informatică București
1998 - Facultatea de Litere, lstorie și Filosofie, profil Română -Engleză, secția fără frecvență, cu licență, Universitatea de Vest Timișoara
2001 - Facultatea de Drept, secția fără frecvență, fără licență -Universitatea losif Constantin Drăgan -Lugoj
2005 - Curs Contabilitate Computerizată -Information Technology College-Elinf-Ministerul Educației și Cercetării
2009 - Master în Managementul Sectorului Public - Universitatea Petrol și Gaze Ploiești - Universitatea Politehnica Tlimișoara
2010 - Curs Formare lnițială de Mediatori Timișoara - Medierea.ro
2011 - Curs Manager de Proiect - cod COR 241919-ITC -Elinf -Ministerul Educației Cercetării și lnovării
2014 - Pregătirea Sistemului Național de E-Administrație din România-cod SMIS 32612 -Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Cursuri:
- Aspecte și soluții privind eficientizarea serviciului public -2013
- Comunicarea în Administrația Publică: rolul comunicării în promovarea imaginii instituției și câștigarea încrederii cetațenilor - 2015
- Managementul prioritaților și timpului și stresului. lmpactul asupra performanței organizaționale - 2016