Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană

Director Executiv

Nicoară Magdalena

Email: [email protected]

Nicoară Magdalena Director Executiv DIRECŢIA DE DEZVOLTARE

Date Personale


Data naşterii: 15.07.1967
Naţionalitatea: Română
Starea civilă:

Aptitudini Personale


Capacitate de analiză și sinteză.
Capacitatea de a organiza, de a conduce și de a monitoriza.

Experienta Profesionala


Noiembrie 2011 - prezent: Sef Serviciu Generare Management Proiecte cu Finantare Internationala Nationala si Locala in cadrul Directiei Dezvoltare/ Director Directia Dezvoitare {interimar)/ Director Directia Generala Urbanism si Dezvoltare Urbana (interimar)
Mai 2004 - Octombrie 2011: Administrator/Director (S.C. NIC PRO & CONS S.R.L.)
lanuarie 2004 - Iunie 2011: Director Tehnic (S.C. NGF CONSTRUCT SRL, 3 Zorile, Timisoara)
Aprilie 1997 - lanuarie 2004: Sef Serviciu Autorizari si Control Constructii (Primaria Municipiutui Timisoara)
Mai 1993 - Aprilie 1997: Inspector de Specialitate Serviciul Sistematizare (Primaria Municipiului Timisoara)
Septembrie 1991 - Mai 1993: Inginer sistem (S.A.LF. Tim)

Formare si Pregatire


18-24.07.2016: Contractarea de finantari rambursabile interne de UAT - Centificat seria B nr.0608 Institutul de Formare Profesionala