Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Direcția Economică

Director Economic

Stanciu Steliana

Email: steliana.stanciu@primariatm.ro


Date Personale


Data naşterii: 02.04.1975
Naţionalitatea: Română
Starea civilă: necăsătorită

Aptitudini Personale


Excelente abilități de comunicare.
Capacitate de a lucra individual și în echipă.
Capacitate de analiză şi sinteză.
Capacitatea de a organiza, de a conduce şi de a controla.
Abilităţi în gestionarea resurselor umane
Operare pe calculator – WORD, POWER POINT, EXCEL
Limbi moderne cunoscute: Limba Engleză și Limba Germană.

Experienta Profesionala


06.09.2016- prezent: Director Economic Direcția Economică Primăria Municipiului Timișoara
01.05.1996- 05.09.2016: Sef Serviciul Buget în cadrul Direcţia Economice

Formare si Pregatire


07.08.2016 – 14.08.2016: Certificat de absolvire programul ”Dezvoltarea sistemului de control managerial intern. Riscuri în activitatea de conducere”, DAST Systems
26.04.2004 – 02.05.2004: Certificat de absolvire programul ”Pregătire pentru obținerea licenței ECDL”, Centrul Regional de Formare Continuă Timișoara
25.02.2002 – 01.03.2002: Certificat de absolvire cursul ”Tehnici bugetare, financiare și contabilitate”, Centrul Național de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală
26.06.2002 – 27.06.2002: Certificat de absolvire programul de perfecționare ce a inclus cursuri în domeniul , ”Servicii oriéntate spre clienți”, Agenția Națională a Funcționarilor Publici
2008-2010: Master “Sisteme Informatice Financiar Bancare “, Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor Timisoara, Universitatea de Vest Timisoara
2002-2007: Economist / Diploma de licenta, Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor Timisoara, Universitatea de Vest Timisoara
1989-1992: Diplomă de Bacalaureat, Liceul Economic Timisoara