Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Proces-verbal de aducere la cunoștință publică

Proces-verbal privind îndeplinire condiții legale de constituire Consiliu Local al Municipiului Timișoara

Având  în vedere dispozițiile art.118  alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 – privind Codul administrativ;

Proces-verbal de aducere la cunoștință publică a Ordinului Instituției Prefectului – Județul Timiș cu nr. 728/03.11.2020– privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.