Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț privind depunerea solicitării de emitere  a acordului de mediu  pentru proiectul ”Extindere iluminat public str. Drubeta nr.97, str. Iosif Sârbu, prin pozare subterană”

Anunț privind depunerea solicitării de emitere  a acordului de mediu  pentru proiectul ”Extindere iluminat public str. Drubeta nr.97 (parcare în spatele blocului), str. Iosif Sârbu, prin pozare subterană

”Municipiul Timișoara anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Extindere iluminat public str. Drubeta nr.97 (parcare în spatele blocului), str. Iosif Sârbu,  prin pozare subterană”, propus a fi amplasat în municipiul Timișoara, str. Mureș-Drubeta, nr.97-Iosif Sârbu, CF409652,429245, 429244, 414995, jud. Timiș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.19-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, B-dul C.D.Loga nr.1, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș”

Anunt public referitor la PUZ locuințe colective S+P+ E, propus a fi amplasat în Timișoara, str. Minotaurului

Astăzi, 30.08.2021, a fost afişat anunţul public, înregistrat la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. RM 2021- 001656/24.08.2021, pentru Beleu Elena, care anunță publicul , interesat referitor la PUZ locuințe colective S+P+ E, propus a fi amplasat în Timișoara, str. Minotaurului (Ludwig Von Ybl), nr. 8, CF nr. 428341, nr. top. 428341 că decizia de încadrare din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu.

Propunereile de reconsiderare ale deciziei se vor trimite în scris, în termen de 10 zile calendaristice la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, mun. Municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud Timiș .

p.ȘEF SERVICIU PROTECȚIE MEDIU

Victor Cătalin Birda

Anunț public asupra intenției de a depune la Administrația Bazinală de Apă Banat,, documentația de obținere a Avizului de  Gospodărire a Apelor pentru proiectul ”Construire imobil cu funcțiuni mixte”, Splaiul N. Titulescu nr.5

Astăzi, 27.08.2021, a fost afişat anunţul public, înregistrat la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. RM2021-001661/25.08.2021, titular S.C. Cedar Invest SRL, sediul în București, sector 1, str. Ceasornicului nr.17, copr B, biroul nr.12, et.1, J40/1170/2019, CUI RO 40544320, anunță publicul interesat asupra intenției de a depune la Administrația Bazinală de Apă Banat,, documentația de obținere a Avizului de  Gospodărire a Apelor pentru proiectul ”Construire imobil cu funcțiuni mixte:comerț, servicii și locuinte colective-C3, retelele interioare, accese, alei auto si pietonale, racord la drum public, parcări subterane, spții verzi in ansamblu cu funcțiuni mixte „PALTIM”, conf. PUZ aprobat cu HCL nr. 197/25.05.2021, împrejmuire și organizare șantier”, Splaiul Nicolae Titulescu nr.5, Timișoara, jud. Timiș, CF nr. 405438, conform CU nr. 1765/30.06.2021.

Această investiție este noua, în faza de proiectare.

Ca rezultat al procesului de producție vor rezulta permanent ape uzate menajere, ce se vor evacua în canalizarea mun. Timișoara.

Această solicitare de aviz este conform cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodarire a Apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmit observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa proiectantului la tel. 0256/271657 după data de 30.08.2021.

p.ȘEF SERVICIU PROTECȚIE MEDIU

Victor Cătalin Birda

Anunț public asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter (regim de înălțime maxim P+8E), pasaj subteran independent de bloc și parcari la sol”

Astăzi, 27.08.2021, a fost afişat anunţul public, înregistrat la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. RM 2021- 001658/24.08.2021, pentru societatea SC  F.B.R. Towers S.R.L.SRL, care anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter (regim de înălțime maxim P+8E), pasaj subteran independent de bloc și parcari la sol”, propus a fi amplasat în Timisoara, teren identificat prin  nr.  CF. 451984jud. Timiş.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș,  Municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud Timiș și la adresa  titularului din mun. Timișoara, str. Vasile Loichița, nr.1-3, bloc B, SAD nr.3, cam.1, jud Timiș, în zilele de luni – joi între orele  8.00 – 16.30,  vineri între orele 8.00 – 14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.

ȘEF SERVICIU PROTECȚIE MEDIU

Victor Cătalin Birda