Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizarea strazilor din piatra cubica din  municipiul Timișoara” propus a fi amplasat în Timişoara, str. Toplita, str. Dr. Ioan Mureșan, str. Arcidava – conform anexa la HCL 245/199, județul Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului – APM Timiş, din  municipiul Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu nr.18-18A, jud. Timiş, în zilele de luni – joi între orele 8,00 – 16,30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de mediu.

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.