Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 PRIMĂRIA MUNICIPIUL TIMIȘOARA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Extindere iluminat public pe str. Radu Tudoran (parțial) și Calea Dorobanților (porțiunea de la Hotel 2000 până la ieșirea din oraș)”, propus a fi amplasat în localitatea Timișoara, str. Radu Tudoran, Calea Dorobanților, nr.CF 421577, 428580, jud. Timiș. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-ul Liviu Rebreanu nr.18-18A, jud Timiș și la sediul din Timișoara, str. C.D.Loga, nr.1, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului  de mediu pentru proiectul: Extindere iluminat public str. SIEMENS (partial), parcarea SIEMENS, str. CALEA BUZIAȘULUI (partial) prin pozare subterană”, propus a fi amplasat în Timișoara, str. Siemens (partial), parcarea Siemens, str. Calea Buziașului (partial), CF-uri nr.: 427784, 440499, 428525, 440502, 431764, 431185, jud. Timiş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18 A, jud. Timiș şi la adresa PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, Timișoara, Bvd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1,  jud. Timiș,  în zilele de luni – joi  între orele  800 – 1630 şi vineri între orele  800 – 1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.”

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

MUNUCIPIUL TIMIȘOARA, titular al proiectului Extindere iluminat public str.Drubeta, nr.97 (parcare în spatele blocului) str. Iosif Sârbu prin pozare subterană,propus a fi amplasat în municipiul Timișoara, str. Mureș-Drubeta, nr.97- Iosif Sârbu, CF nr. 409652, 429245, 429244, 414995, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere iluminat public str.Drubeta, nr.97 (parcare în spatele blocului) str. Iosif Sârbu prin pozare subterană, propus a fi amplasat în municipiul Timișoara, str. Mureș-Drubeta, nr. 97- Iosif Sârbu, CF nr. 409652, 429245, 429244, 414995, jud. Timiș.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd, Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet https://www.primariatm.ro/.

      Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 Primăria Municipiului Timișoara anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Extindere iluminat public str. Siemens (parțial), parcarea Siemens, str.Calea Buziașului (parțial) prin pozare subterană”, propus a fi amplasat în Timișoara str.Siemens (parțial), parcarea Siemens, str.Calea Buziașului (parțial), CF-uri nr:427784, 440499, 428525, 440502, 431764, 431185, jud.Timiș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, str. Liviu Rebreanu, nr.18-18A, jud. Timiș și la adresa Primăria Municipiului Timișoara, Timișoara, Bvd.Constantin Diaconovici Loga, nr.1, jud.Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 și vineri 8.00-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

,,MUNICIPIUL TIMIŞOARA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere rețele apă și canal, extindere rețea gaze naturale, alimentare cu energie electrică prin pozare subterană: Deviere canal ANIF; Amenajare drumuri”, propus a fi amplasat în intravilanul Municipiul Timişoara, str. Ovidiu Balea, jud. Timiș.


Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, jud. Timiş şi la sediul titularului, municipiul Timişoara, str. C.D.Loga nr.1, jud.Timiș, în zilele de luni- joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.”