Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț publicitar privind cerințele fundamentale B1, D, E și F, proiect „Construire Centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare”, cod SMIS 121016

Anunț publicitar privind serviciile de verificare tehnică din cadrul proiectului „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei marginalizate  str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire Centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare”, cod SMIS 121016, Timişoara, str. Polonă nr. 17 –  servicii de verificare tehnică la cerinţele fundamentale „B1”, „D”, „E” si „F”

Caiet de sarcini, model contract, formulare

Formulare