Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț publicitar privind cerințele A1 și A2 pentru proiect „Construire Centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare”, cod SMIS 121016

Anunț publicitar privind serviciile de verificare tehnică din cadrul proiectului „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei marginalizate  str. Polonă din Cartierul Freidorf – Construire Centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare”, cod SMIS 121016, Timişoara, str. Polonă nr. 17 –  servicii de verificare tehnică la cerinţele fundamentale „A1” ŞI „A2”

Caiet de sarcini, model contract, formulare

Formulare