Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Autorizarea comercializării produselor specifice zilei de 1 noiembrie

Autorizarea comercializării produselor specifice zilei de 1 noiembrie

În vederea obţinerii Avizului pentru desfăşurarea activităţii de comerţ stradal pentru comercializarea produselor specifice în vederea comemorării zilei de 1 Noiembrie 2022, comercianţii vor depune o solicitare scrisă la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 12, ghișeele 8 și 9, în perioada  21.10- 25.10.2022, actele necesare fiind:

– cerere tip obținută de la ghișeul 8 sau 9, camera 12,

– copie buletin de identitate, carte de identitate  sau copie act firma ( copie Certificat Unic de Înregistrare).

Costurile pentru ocuparea domeniului public sunt: taxa de autorizare de 69 lei, a imprimatului de 6 lei și cea de ocupare a domeniului public de 2 lei/mp/zi, care trebuie achitate în momentul înregistrării cererilor, fără posibilitatea de restituire a acestor taxe, achitarea efectuându-se pe perioada precizată  și menționată mai jos, chiar dacă solicitatrea se face pe un număr mai mic de zile din intervalul aprobat.

Locațiile propuse  pentru a se desfășura aceste activități sunt perimetrele cimitirelor din municipiul Timișoara, în perioada 29.10.20022-01.11.2022:

– Cimitir Calea Șagului-în față pe trotuar, maxim 10 solicitanți;

– Cimitir Calea Buziașului – în față pe trotuar, maxim 10 solicitanți;

– Cimitir Rusu Șirianu  – în față pe trotuar, maxim 8 solicitanți;

– Cimitir Stuparilor – în față pe trotuar, maxim 8 solicitanți;

– Cimitir Calea Lipovei – în față pe trotuar, maxim 10 solicitanți;

– Cimitir str. Ovidiu Balea – în față pe trotuar, maxim 10 solicitanți;

– Cimitir Fabric/ str. Mătăsarilor – în față pe trotuar maxim 8 solicitanți;    

– Cimitir Ghiroda/str. Cometei – în față pe trotuar maxim 5 solicitanți.

Se acordă o singură locație pentru fiecare solicitant care poate fi persoană fizică sau juridică pe o suprafață de 2 mp cu flori, coronițe, aranjamente florale, candele cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Solicitantii au obligația de a deține la locul de vânzare  Avizul pentru desfășurarea activității de comerț stradal, eliberat de Compartimentul Autorizare Activități Comerciale și Publicitate, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate al vânzătorului care să coincidă cu identitatea persoanei menționate în avizul solicitat.

Încălcarea prevederilor legisației în vigoare atrage sancționarea contravențională a persoanei sau reprezentantului firmei, de către agenții constatatori și retragerea avizului.

Salubrizarea permanenta a amplasamentului ocupat este obligatorie, încălcarea acestei prevederi ducând la retragerea avizului. Cedarea dreptului de folosință a amplasamentului duce la retragerea avizului și sancționarea contravențională a faptei. Activitatea comercială desfășurată  nu trebuie să perturbe circulația pietonală.

Serviciul Comunicare