Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Primăria Timișoara depune un nou proiect de cumpărare de mijloace de transport public nepoluante

Primăria Municipiului Timișoara va supune votului consilierilor locali un proiect de hotărâre care vizează modernizarea transportului public din oraș. Proiectul prevede achiziționarea de noi vehicule pentru flota de transport, respectiv 30 de autobuze electrice, 17 tramvaie și 8 troleibuze cu motor electric. Suma solicitată de Timișoara este de circa 308,5 milioane de lei.

„Ținta noastră este ca în următorii ani să înlocuim vechea flotă de transport public cu vehicule nepoluante și să avem un transport public confortabil, modern și 100% verde. În această toamnă așteptăm primele autobuze electrice să ajungă la Timișoara în urma unui parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, avem în evaluare achiziția a 25 de troleibuze noi și acum depunem documentația tehnică pentru încă 55 de mijloace de transport public nepoluante. Doar modernizând transportul public putem să îmbunătățim circulația în Timișoara”, transmite primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Finanțarea este de 259 milioane de lei, fonduri provenite prin PNRR, la care se adaugă 49 de milioane de lei pentru TVA, cheltuieli suportate din bugetul de stat. Distribuția per tip de vehicul este următoarea: 85,4 milioane de lei pentru autobuze, 199,2 milioane de lei pentru tramvaie și 23,9 milioane pentru troleibuze.

În primăvară, Primăria Timișoara a depus o cerere de finanțare pentru achiziția a 25 de troleibuze, care se află în evaluare.

Serviciul Comunicare

Închiderea temporară a pasajului Michelangelo

Primăria Municipiului Timișoara anunță închiderea traficului rutier în Pasajul Michelangelo, în perioada 13.10.2022 (ora 09,00) – 16.10.2022 ( ora 20,00), în vederea executării lucrărilor pentru revizia anuală și efectuarea recepției finale la obiectivul „Amenajare Complex Rutier Michelangelo”.
Ne cerem scuze pentru disconfortul creat timișorenilor și îi rugăm să utilizeze rute alternative pentru deplasare.

Biroul Transport

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

DISPOZIŢIA nr.  2156  din 12.10.2022

privind convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 13.10.2022


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

            În conformitate cu prevederile art. 133  alin. (2)  lit.a), art.134 alin.(4)  și art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

DISPUNE :

Art.1: Se convoacă DE ÎNDATĂ  membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 13.10.2022, ora 12,00,  prin platforma online de videoconferință.  

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este:

                        1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Achiziția de mijloace de transport nepoluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul Timișoara – Runda 2” și depunerea acestuia în vederea  accesării fondurilor europene nerambursabile disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență 2020 – 2026, Componenta 10 Fondul Local.

                        2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Achiziția sistemului de e-ticketing necesar îmbunătățirii transportului public de călători în zona Timișoara” și depunerea acestuia în vederea accesării fondurilor europene nerambursabile disponibile prin  Planul Național de Redresare și Reziliență 2020- 2026, Componenta 10 Fondul Local/ Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

           (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR, DOMINIC FRITZp. SECRETAR GENERAL,  CAIUS ȘULI   

Poate începe construcția noii clădiri a Liceului Waldorf

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a semnat, joi, contractul de execuție pentru lucrările de construcție și dotare a unei noi clădiri la Liceul Waldorf, valoarea contractului fiind de circa 19 milioane de lei, fără TVA.

„Continuăm investițiile masive în educația copiilor Timișoarei. După construcția noului campus Lenau de pe Oituz, noua clădire de la Waldorf este a doua cea mai mare investiție în educație pe care o avem în derulare în acest moment. Din păcate, în acest moment, infrastructura școlară este încă mult subdimensionată față de necesar, însă doar alocând resurse financiare serioase la acest capitol putem recupera acest decalaj”, a declarat primarul Timișoarei, Dominic Fritz. 

Liceul Waldorf a fost înființat în 1991 ca școală de stat cu specific de pedagogie alternativă. În cadrul școlii se întâlnesc toate formele de învățământ preuniversitar, grădiniță, școală primară, școală gimnazială și liceu.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă construirea pe terenul situat pe strada Uranus la numărul 14, a unui corp nou de clădire, care să cuprindă un număr suplimentar de săli de clasă și laboratoare cu scopul derulării optime a procesului de învățământ pentru 446 de elevi din ciclurile de învățământ de la nivelul clasei pregătitoare până la clasa a VIII-a.

Clădirile în care funcționează o grădiniță, școala primară, gimnazială și liceul se regăsesc pe terenul adiacent pe care se va ridica noua construcție și au un număr insuficient de săli de clasă și laboratoare, precum și o dotare nu îndeajuns de cuprinzătoare, ca să acopere cererea existentă și să asigure o bună desfășurare a procesului de învățământ primar, gimnazial și liceal.  Investiția este necesară pentru asigurarea de spații suficiente desfășurării procesului educațional în condiții optime, având în vedere existența unei cereri excedentare posibilităților de școlarizare ale Liceului Waldorf.

Proiectul are în vedere și dotarea corpului de clădire nou construit cu toate materialele și echipamentele didactice necesare. Corpul nou de clădire va gazdui 8 săli de clasă, 12 laboratoare și ateliere, cabinete, o sală multifunctională, 2 săli afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitări, cameră centrală termică, holuri de circulații și spații de acces. Din punct de vedere volumetric, construcția va urma linii neregulate, iar în plan va urmări forma literei L și va ține cont de spiritul estetic al conceptului Waldorf. Clădirea va avea adaptări pentru nevoile persoanelor cu dizabilităţi.

Proiectul este finanțat din fonduri nerambursabile în cadrul POR 2014-2020, apelul “POR/317/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”.

Procentul de 2% care revine drept contribuție proprie a solicitantului pentru derularea proiectului va fi acoperit de Fundația Rudolf Steiner.

Câștigătorul licitației de execuție este NEDEX GRUP. Valoarea totală a contractului este de 19 milioane de lei, fără TVA. Durata de realizare a investiţiei este de 15 luni.

Serviciul Comunicare

Începe proiectarea și execuția lucrărilor de la Calderon

Primăria Timișoara a finalizat achiziția publică pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente  obiectivului de investiții “Proiect Tehnic, Documentația de avizare a autorizației de construire și execuția lucrărilor de reabilitare a acoperișului la Liceul Teoretic J.L.Calderon (corpul de clădire în care a funcționat fosta Școală Generală nr.28), de pe str. C. Sălceanu nr. 11) “.

Astăzi, 29.09.2022, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a semnat contractul cu Asocierea NEDEX GRUP (lider) și GOLOTIM GLOBAL SRL(asociat).

În baza contractului de achiziție publică, se vor presta servicii de proiectare și se vor executa lucrări pentru reabilitarea acoperișului la Liceul Teoretic J. L. Calderon, respectiv reabilitarea șarpantei și învelitorii clădirii.

De asemenea, se va asigura asistența tehnică de specialitate din partea proiectantului pe parcursul derulării execuției lucrărilor de construcții-montaj necesare realizării, finalizării și recepționării.

Valoarea contractului este de 509.057,23 lei fără TVA, din care 41.311,85 proiectare și asistență tehnică și 467.745,38 lei execuție. Durata contractului este de 133 de zile, din care 63 de zile pentru proiectare și 70 de zile pentru execuție și asistență tehnică.

Lucrările fac parte dintr-un program mai amplu al primăriei de reabilitare a infrastructurii școlare învechite, respectiv hidroizolarea și eficientizarea energetică a clădirilor de școli și grădinițe.

Serviciul Comunicare

Înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

30 octombrie 2022 este termenul limită pentru înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Municipiului Timișoara în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

În conformitate cu respectiva hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Pentru înscrierea în registru, aveți la dispoziție: https://decidem.primariatm.ro/processes/RegistruEvidentaApeUzate

Serviciul Comunicare

Lucrări de reparații și întreținere

LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE A STRĂZILOR, ALEILOR, TROTUARELOR, PODURILOR, PASAJELOR, PASARELELOR DIN MUNICIPIUL TIMIŞOARA:

Str. Ghe. Lazăr, Str. Dr. Nicolae Paulescu, Str. Corneliu Nepos, Str. Iancu Flondor, Str. Renașterii, Str. Drubeta,  Blv. Vasile Părvan, Str. Gheorghe Adam, Str. Simion Bărnuțiu, Str. Ștrandului, Cal. Dorobanților, Str. Răscoala din 1907, Str. Arieș, Str. Traian Grozăvescu/Mihai Eminescu, Str. Nicolae D. Cocea.

În caz de vreme nefavorabilă,  lucrările vor fi reprogramate.

Restricții rutiere

Pentru perioada 26.09.2022 – 31.10.2022 va fi instituit un set de restricții cu caracter temporar pe un segment scurt de pe strada Surorile Martir Caceu, aflat între sensul giratoriu de la Aleea FC Ripensia – str. Aurel Păunescu-Podeanu și str. Surorile Martir Caceu.
Vehiculele care vin de pe str. Profesor Doctor Aurel Păunescu Podeanu nu se vor mai putea deplasa din giratoriu spre Sala Olimpia, ci vor avea o variantă de ocolire pe str. Bucegi – str. Surorile Martir Caceu. Astfel, sensul unic de pe strada Surorile Martir Caceu va fi inversat.
De asemenea, vehiculele de pe str. Surorile Martir Caceu vor avea obligatoriu la dreapta, pe un viraj amenajat provizoriu pe perioada lucrărilor.
Traficul de pe axa principală Nord-Sud a orașului, pe care circulă troleibuzele 15 și 16, precum și E2, nu va fi afectat.
Setul de restricții a fost stabilit în urma unei analize extinse, astfel încât să fie evitată închiderea arterei FC Ripensia.
În acest segment, proiectul de retehnologizare a rețelei include lucrări complexe de realizare a unui cămin de termoficare, fiind necesară o perioadă extinsă pentru restricții.
Serviciul Comunicare

Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, promovată în Franța de către primarul Dominic Fritz

În perioada 23-24 septembrie 2022, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, este în vizită oficială la Paris, unde are mai multe întâlniri cu oficialități române și franceze pentru a promova Timișoara în perspectiva anului 2023, când orașul nostru va deține titlul de Capitală Europeană a Culturii.

În cursul celor două zile, primarul Timișoarei se va întâlni cu Patrick Ollier, președintele „Metropole Paris” și primar al Rueil-Malmaison (oraș înfrățit cu Timișoara, care a făcut parte din rețeaua de orașe care a sprijinit Cernăuți, via Timișoara, la declanșarea războiului), cu reprezentanții Ambasadei României la Paris, ai Institutului Cultural Român (ICR) şi cu Ambasadoarea României la UNESCO, cu Pierre Cazeneuve, deputat francez și fost membru al cabinetului președintelui Macron.

La întâlnirea de la Ambasada României la Paris au participat Simona Miculescu, Ambasadoarea României la UNESCO, doamna Sena Latif, însărcinată cu afaceri a Ambasadei României la Paris și domnul Cezar Preda, director adjunct ICR Paris.           

„Orașul nostru are o bogată istorie multiculturală, relații din ce în ce mai puternice cu orașele înfrățite și va fi pus sub lumina reflectoarelor anul viitor. Vreau să transmitem spiritul și energia Timișoarei și în Franța, să întărim relațiile cu Rueil-Malmaison și să promovăm artiștii timișoreni pe plan internațional. De asemenea, voi înainta invitația către mai mulți înalți demnitari francezi pentru a ne vizita orașul anul viitor. De altfel, anul acesta Ziua Națională a României la Paris va fi dedicată Timișoarei 2023 – Capitală Culturală a Europei ”, transmite primarul Dominic Fritz.

Începând cu săptămâna viitoare, la Paris are loc expoziția „INTROSPECTIONS / INTROSPECȚII”, organizată de către Institutul Cultural Român din Paris, în colaborare cu Ambasada României în Franța și Casa de Cultură a Municipiului Timișoara. Vor fi expuse lucrările artiștilor Suzana Fântânariu, Anca Szönyi Thomas și Dorin Crețu.

Serviciul Comunicare

Închideri temporare ale traficului rutier în zona Parcului Rozelor

Casa de Cultură a obținut aviz favorabil de la Comisia de Circulație de la nivelul municipiului Timișoara pentru închiderea traficului rutier în perioada 15-18 septembrie 2022, în vederea derulării evenimentului Ruga Timișoarei, astfel:
-strada Acad. Alexandru Borza, pe tronsonul cuprins între străzile Michelangelo și George Enescu
-strada Gheorghe Andrașiu, pe tronsonul cuprins între bd. C.D. Loga și strada Acad. Alexandru Borza
-strada Silviu Bejan, pe tronsonul cuprins între bd. C.D.Loga și str. Acad. Alexandru Borza
-strada Patriarh Miron Cristea, tronsonul cuprins între bd. C.D.Loga și str. Academician Alexandru Borza.
De asemenea, pentru parada portului popular, în 17.09.2022, între orele 17,30-18, va fi închis traficul rutier pe tot traseul paradei, care este următoarul: Piața Libertății-Piața Victoriei-bd. C.D. Loga-str. Academician Alexandru Borza(Parcul Rozelor).
Accesul în Parcul Rozelor pentru autovehiculele implicate în organizarea evenimenteleor, respectiv staționarea acestora, este permis[ doar pentru înc[rcarea/descărcarea materialelor transportate.
Pe toată perioada menționată va fi permis accesul riveranilor.
Măsurile sunt valabile începând de astăzi, până duminicã, 18.09.2022, ora 12.
Biroul Transport

Primăria Timișoara face licitație pentru documentația tehnică pentru parcare multietajată în zona Gării de Nord

Primăria Timișoara și TimPark fac primii pași pentru construcția unei noi parcări multietajate de aproximativ 150 de locuri, în zona Gării de Nord. Pentru prima dată, banii obținuți din taxa de parcare se întorc în construcția de noi parcări multietajate. Licitația pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate a fost lansată, acesta urmând să fie plătit din banii pe care municipiul îi încasează din taxa de parcare. 

„Parcarea va rezolva și aglomerația de mașini parcate peste tot în fața blocurilor de pe Dragalina, vis-a-vis de gară. Acolo, zona va fi regândită, cu spații verzi generoase, trotuare și piste pentru biciclete. Este prima stradă pe care oricine ajunge cu trenul la Timișoara o vede după ce iese din gară. Așa cum am promis, investim banii din taxa de parcare în dezvoltarea de parcări noi și este pentru prima dată când banii plătiți de timișoreni pe parcare se întorc în spații noi de parcare”, a declarat primarul Timișoarei, Dominic Fritz. 

Viitoarea parcare, cu parter, două etaje și terasă circulabilă, va fi construită în spatele imobilelor de locuințe P+8E de pe străzile Bdul. General Ion Dragalina și Splaiul Nicolae Titulescu, unde în prezent se află mai multe garaje dezafectate. Numărul estimat al locurilor de parcare nou create este de 150, însă acesta poate crește în funcție de scenariile de mobilare permise pe teren. 

De asemenea, viitoarea parcare va fi dotată și cu rastele de biciclete. Printre obiectivele Studiului de Fezabilitate comandat de TimPark și Primăria Timișoara se numără și reabilitarea, modernizarea și reorganizarea spațiilor publice urbane (zone pietonale, zone destinate traficului auto și a parcărilor, locuri de joacă pentru copii, zone verzi, iluminat public) prin reconsiderarea modalităților de utilizare a acestora. 

La începutul anului viitor, după ce vom primi această documentație cerută de lege, vom afla și costul estimat al parcării.

Costul estimat al studiului este de 198.340,34 lei, fără TVA (236.025 lei, TVA inclus), banii urmând să provină din bugetul TimPark. Ofertele pot fi depuse de azi timp de 21 de zile. Câștigătorul licitației are la dispoziție 210 zile calendaristice din momentul încheierii contractului pentru predarea tuturor documentațiilor. 

De la începutul anului 2022 și până în prezent, Primăria Timișoara, TimPark și SDM au amenajat circa 450 de noi locuri de parcare în oraș, fondurile provenind din taxa de parcare încasată de municipalitate.

Serviciul Comunicare

Primăria Municipiului Timișoara caută, în continuare, furnizor de electricitate și operează momentan cu un furnizor de ultimă instanță.

În luna august, Primăria a organizat două licitații la bursă pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice, la care nu s-a prezentat niciun ofertant. Prețul este plafonat în acest moment la 1000 lei/MWh, iar ofertele furnizorilor gravitează în jurul a 3000 de lei/MWh. Diferența de preț este acoperită de guvern. 

„Contractul vechi s-a încheiat, am organizat licitații și nu a venit nimeni la prețul actual. Momentan, pentru companii nu este interesant să ne vândă curent, cât timp politica guvernului este una disfuncțională. Prețurile au ajuns la un nivel halucinant pe o piață care nu mai funcționează. Așteptăm măsuri pentru a rezolva pe termen scurt problema. Pe termen mediu, avem investiții să reducem semnificativ consumul de energie pentru iluminatul public, lucru care este deja vizibil pe Torontalului”, transmite primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

În 2018, prețul pentru furnizarea de energie electrică era de doar 209 lei/MWh. Creșterea se datorează condițiilor geopolitice actuale și a situației de piață din România. Consumul de energie electrică a municipiului Timișoara este de aproximativ 16.000 MWh/an.

Serviciul Comunicare