Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Dezbatere publică

Primăria Municipiului Timişoara va organiza marți, 08.06.2021, ora 1700,  dezbaterea publică pe marginea următoarelor proiecte de hotărâri:

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Procedurii cadru privind majorarea impozitului pe clădirile neîngrijite / degradate situate în intravilan;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Programului de sprijin financiar pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenție din Municipiul Timișoara.

Dezbaterea se va desfășura prin platforma online ZOOM.

Pentru transmiterea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri supuse dezbaterii, cetățenii interesați se pot adresa în scris Direcţiei Secretariat General – Serviciul Administraţie Locală, sau in format electronic, la adresa: [email protected]., până la data de 07.06.2021, ora 1200.

Persoanele care doresc să participe și online la dezbatere, vor anunța până cel târziu la data de 07.06.2021, ora 1200, intenția de participare și totodată, vor transmite opiniile pe  care urmează să le pună în discuție, la  adresa de e-mail de mai sus, unde vor preciza: numele, numărul de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitației online prin care vor accesa întâlnirea de pe platforma online.

Participanţii la dezbatere care se înscriu la cuvânt îşi vor susţine punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi.

Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de (3 ) trei minute pentru fiecare participant.

P. SECRETAR GENERAL

SIMONA DRĂGOI